Els Premis Futur Cambra volen promoure la Formació Professional al territori, fomentant projectes d’alumnes de Formació Professional que siguin cooperatius, sostenibles, innovadors, solidaris i que promoguin la igualtat de gènere. Els guardons volen donar reconeixement al futur talent de la comarca i al treball i compromís dels centres de formació i les empreses vallesanes en l’adquisició, per part dels joves, de les competències personals i professionals necessàries per a la  transició al món laboral.

La Cambra de Barcelona va presentar l’any 2019 el seu pla d’acció que té com a objectiu treballar per dibuixar un nou model econòmic de Catalunya amb la perspectiva 2030-2040.

La incorporació del talent jove serà clau per al desenvolupament d’una economia dinàmica i compromesa amb les persones i amb el medi ambient.

Des de la Cambra volem reconèixer els millors projectes realitzats per alumnes d’FP. Així en cada edició se seleccionaran quatre projectes guanyadors presentats per alumnes d’FP i tutoritzats per centres d’ensenyament de la comarca.

També es lliurarà un reconeixement especial a tres empreses vallesanes i als seus tutors, pel seu treball i compromís amb la Formació Professional.

1. Participants

Centres d’ensenyament i alumnat dels centres educatius públics, concertats i privats de l’àmbit de la comarca del Vallès Oriental:

• Alumnat d’FP dual (projectes presentats entre abril de 2023 i maig de 2024)

• Alumnat de cicles formatius de Grau Superior (cursos 2022-2023 i 2023-2024)

• Alumnat de cicles formatius de Grau Mitjà (cursos 2022-2023 i 2023-2024)

2. Categories

Els centres podran presentar projectes dins les següents quatre categories, segons la família professional a la que pertanyi el cicle formatiu. 
 
Premi Futur Cambra Administració i Serveis
CFGM - ACTIVITATS COMERCIALS
CFGM - ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
CFGM - CUINA I GASTRONOMIA
CFGM - ESTÈTICA I BELLESA
CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA
CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA - FP DUAL
CFGM - PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
CFGM - SERVEIS EN RESTAURACIÓ
CFGS - ADMINISTRACIÓ I FINANCES
CFGS - ADMINISTRACIÓ I FINANCES - FP DUAL
CFGS - ASESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA
CFGS - CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL
CFGS - COMERÇ INTERNACIONAL - FP DUAL
CFGS - EDUCACIÓ INFANTIL
CFGS - ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR
CFGS - ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA
CFGS - GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS - FP DUAL
CFGS - INTEGRACIÓ SOCIAL
CFGS - MÀRQUETING I PUBLICITAT - FP DUAL
CFGS - TERMALISME I BENESTAR
CFGS - TRANSPORT I LOGÍSTICA - FP DUAL
Premi Futur Cambra Agrari, Artístic i Esports
CFGM - CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL
CFGM - EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL - FP DUAL
CFGM - PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA - FP DUAL
CFGM - SALVAMENT I SOCORRISME
CFGM - TÈCNIC/A D'ESPORT EN FUTBOL
CFGS - CONDICIONAMENT FÍSIC
CFGS - ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA
CGGS - TÈCNIC/A SUPERIOR D'ESPORT EN FUTBOL
Premi Futur Cambra Científic - Sanitari
CFGM - CURES AUXILIARS D'INFERMERIA
CFGM - EMERGÈNCIES SANITÀRIES - FP DUAL
CFGM - FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
CFGM - OPERACIONS DE LABORATORI - FP DUAL
CFGS - DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA
CFGS - ELECTROMEDICINA CLÍNICA
CFGS - FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS
CFGS - LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
CFGS - LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT
CFGS - QUÍMICA INDUSTRIAL
CFGS - QUÍMICA INDUSTRIAL - FP DUAL
Premi Futur Cambra Tecnològic
CFGM - ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS - FP DUAL
CFGM - ASSISTÈNCIA PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU
CFGM - CARROSSERIA
CFGM - CARROSSERIA - FP DUAL
CFGM - CREACIÓ D'OBJECTES I MOBLES
CFGM - ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES
CFGM - ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES - FP DUAL
CFGM - FUSTERIA I MOLBLE ORIENTAT A LA FABRICACIÓ D'OJECTES DECORATIUS - FP DUAL
CFGM - INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
CFGM - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
CFGM - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES - FP DUAL
CFGM - MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC
CFGM - MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC - FP DUAL
CFGM - MECANITZACIÓ
CFGM - MECANITZACIÓ - FP DUAL
CFGM - SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
CFGM - XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGÜES - FP DUAL
CFGS - ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA
CFGS - ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA - FP DUAL
CFGS - AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL
CFGS - AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL - FP DUAL
CFGS - AUTOMOCIÓ
CFGS - AUTOMOCIÓ - FP DUAL
CFGS - DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
CFGS - DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA - FP DUAL
CFGS - DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA: PERFIL VIDEOJOCS I OCI DIGITAL
CFGS - DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB
CFGS - DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB - FP DUAL
CFGS - DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA
CFGS - DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA - FP DUAL
CFGS - GRÀFICA INTERACTIVA 2x3 AMB GRÀFICA PUBLICITÀRIA
CFGS - GRÀFICA PUBLICITÀRIA 2x3 AMB GRÀFICA INTERACTIVA
CFGS - MECATRÒNICA INDUSTRIAL - FP DUAL
CFGS - MECATRÒNICA - FP DUAL
CFGS - PROGRAMACIÓ DE PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA
CFGS - PROGRAMACIÓ DE PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECANICA (MOTLLES I MATRIUS)
CFGS - PROGRAMACIÓ DE PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA - FP DUAL
Per a cada categoria hi haurà un projecte guanyador. En cas d’empat, l’import econòmic del premi es distribuirà entre els dos projectes guanyadors. 
 

3. Premis i reconeixements

Els quatre projectes guanyadors i les tres empreses guardonades rebran els reconeixements següents:

• Publicació a El 9 Nou i al SOM d’un anunci de mitja pàgina amb els noms dels projectes guanyadors, els alumnes participants, els centres que han tutoritzat els projectes i les empreses guardonades

• Aparició a la nota de premsa que s’enviarà als mitjans amb motiu de la celebració del Dia de la Cambra al Vallès Oriental

• Aparició en un vídeo de 2 minuts explicant el projecte durant l’acte del Dia de la Cambra al Vallès Oriental

• Visualització d’un vídeo de 2 minuts de presentació de les empreses guardonades pel seu treball i compromís amb l’FP Dual


Els quatre projectes guanyadors rebran:

• Un estudi de viabilitat dels projectes a càrrec del Servei d’emprenedoria de la Cambra amb la col·laboració d’ASENCAT

• L'edició d’un vídeo professional de presentació del projecte (2 minuts)

Per als alumnes:

• Un diploma de reconeixement per a cada alumne de l’equip del projecte guanyador del Premi Futur Cambra edició 2023-2024

• Un xec de 500€ per a cadascun dels equips dels projectes guanyadors

• Una visita de grup a una empresa vallesana líder en el seu sector d’activitat

Per als centres tutors:

• Una placa de reconeixement com a centre del projecte guanyador del Premi Futur Cambra edició 2023-2024

• Un xec de 500€ per equip i/o material per al departament que hagi tutoritzat el projecte guanyador

Les tres empreses guardonades rebran:

• Una placa de reconeixement empresa compromesa amb la Formació Professional del Premi Futur Cambra edició 2023-2024

• La gravació d’un vídeo professional de presentació de l’empresa (2 minuts)

• Un diploma reconeixement personalitzat per als tutors de l’empresa

Els diplomes i les plaques seran lliurats directament per les persones que la Cambra del Vallès Oriental determini.

4. Condicions generals

• El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases

• Els projectes hauran de ser tutoritzats des dels centres educatius corresponents

• Els projectes podran ser individuals o col·lectius

• Tot allò no previst en aquestes bases serà decidit pel jurat, que resoldrà per majoria

• Cada centre formatiu podrà presentar com a màxim cinc projectes

5. Terminis i requisits formals

Presentació dels projectes:

Els interessats hauran de formalitzar la participació enviant a l’adreça premisfutur@cambrabcn.cat abans de les 14h del dia 12 de juny de 2024:

1. El formulari de participació per a cada projecte presentat (màxim 5 per centre) en què s’especifiqui el títol del projecte, els alumnes i tutors participants i una breu síntesi del projecte.

2. El projecte en format digital. S’accepta material complementari (no digital) en el cas que sigui indispensable per a la valoració del projecte.

3. Un vídeo de dos minuts gravat amb fons clar i en horitzontal explicant el motiu del projecte, com s’ha desenvolupat i el resultat final. El video haurà de ser en català. Poden participar en la gravació alumnes i tutors de centre i d’empresa.

4. Una manifestació de cessió de drets d’imatge de l’alumnat participant.

Important: Cal enviar la documentació amb avís de rebuda. La Cambra de Comerç notificarà a tots els participants la recepció del missatge amb la documentació abans de les 17h del mateix dia de l’enviament.

Si no es rep el missatge d’avís de rebuda, cal contactar abans del dia 12 de juny de 2024 a les 18h amb la Cambra de Comerç al telèfon 646 958 974.

6. Informació per a la presentació de projectes

Per a qualsevol consulta general sobre les bases i els procediments us podeu posar en contacte amb la Cambra del Vallès Oriental, mitjançant el correu electrònic premisfutur@cambrabcn.cat a l’atenció d’Eva Rovira i/o el telèfon 934 169 300 (ext. 1033). 

7. Composició del jurat

Projectes alumnat Formació Professional

Es constituiran quatre comissions per a les diferents categories. 

Seran membres fixes de les quatre comissions:

Un/a representant de,

- Servei d’Emprenedoria de Cambra Barcelona
- Serveis Territorials d’Ensenyament Vallès Oriental - Maresme

La valoració dels membres fixes de cada categoria suposarà el 40% de la nota final que s’atorgui al projecte presentat.

Seran membres específics de cada comissió:

Un/a representant de,

- Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals. Tècnic/a especialista en projectes de la categoria específica a valorar.
- Cambra del Vallès Oriental. Empresa membre del Consell que desenvolupi la seva activitat en la categoria específica a valorar. En el cas que alguna categoria no es pugui representar per les empreses membres del Consell de la Cambra es demanarà la participació com a jurat d’una empresa del Vallès Oriental amb àmplia experiència en acollida i seguiment de joves en pràctiques i del sector d’activitat de la categoria a valorar.

La valoració dels membres específics de cada categoria suposarà el 60% de la nota final que s’atorgui al projecte presentat.

Empreses Futur Cambra

La comissió estarà formada per dos representants de:

- Serveis Territorials d’Ensenyament Vallès Oriental - Maresme
- Cambra del Vallès Oriental

El veredicte del jurat es comunicarà a tots els participants durant la celebració del Dia de la Cambra al Vallès Oriental.

8. Criteris de valoració dels projectes per part del jurat

CRITERIS DE PUNTUACIÓ DELS PROJECTES

Tot i no ser un criteri puntuable, demanem a tutors i alumnes que donin prioritat a l’ús del català en els seus projectes.

CRITERIS DE VALORACIÓ (màxim 100 punts) Puntuació
1. Innovació del producte/servei o en les tecnologies aplicades en els processos productius

Fins a 15 punts

2. Justificació del projecte: anàlisi de necessitats o problemàtica que aborda, estudi de mercat o treball de camp. La proposta dona resposta a un repte i/o necessitat social, econòmica o mediambiental. Millora l’entorn on s’implementa

Fins a 15 punts
3. Incorporació d’estratègies que contribueixin a l’economia circular i a impulsar canvis en el model de consum Fins a 15 punts

4. Incorporació de propostes que ajudin a aconseguir l’equilibri de gènere

Fins a 15 punts
5. Presentació: forma, ordre i correcció lingüística. Impacte visual Fins a 10 punts
6. Cooperació empresarial amb empreses de proximitat i/o d’economia social de l’entorn més pròxim o amb altres entitats del territori Fins a 10 punts
7. Viabilitat general: organitzativa, relació de recursos, tècnica i econòmica Fins a 10 punts
8. Pla de comunicació i xarxes socials Fins a 10 punts


CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES EMPRESES FUTUR CAMBRA

Per la valoració de les empreses que en l’edició d’enguany rebran el reconeixement Futur Cambra es tindran en compte els següents punts:

CRITERIS DE VALORACIÓ
1. Compromís històric amb la Formació Professional i l’acollida de joves en pràctiques
2. Implicació en la difusió de la Formació Professional: participació en ponències i jornades
3. Col·laboració amb la Cambra i amb altres entitats en consells i xarxes de treball sobre la Formació professional

 

9. Acte de lliurament dels reconeixements

L’acte de lliurament dels premis i reconeixements tindrà lloc durant la celebració del Dia de la Cambra al Vallès Oriental. És un acte obert a totes les empreses i entitats de la comarca i estaran convidats tant l’alumnat que hagi presentat projectes com els centres educatius, les persones tutores dels projectes i les empreses col·laboradores.

10. Participació a Projectes d’Emprenedoria del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Els projectes guanyadors que, segons la valoració del jurat compleixin els requisits establerts d’aquests premis, podran optar a la Mostra de projectes emprenedors de l’FP a Catalunya, concurs promogut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.