Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa Xpande digital
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona, ACCIÓ - Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Cámara de España
Data de publicació: 28/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/06/2019 a partir de les 12h i el 17/07/2019 fins les 12h 

Convocatòria Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d'acció en màrqueting digital internacional, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites y mitjanes empreses de Barcelona

Programa: Programa Xpande de Suport a l'Expansió Internacional de les Pimes
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona, ACCIÓ i Cámara de España
Data de publicació: 28/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/06/2019 a partir de les 12h i el 31/07/2019 fins les 12h

Convocatòria Xpande per a la prestació de serveis de suport a l'expansió internacional de les Pime, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries OBERTES 

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries OBERTES 

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries NO OBERTES 

Comerç

Emprenedoria