Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa Xpande de Suport a l'Expansió Internacional de les Pimes
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona, ACCIÓ i Cámara de España
Data de publicació: 03/12/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 18/12/2018 a partir de les 12h i el 21/12/2018 fins les 12h

Convocatòria Programa Xpande per a la prestació de serveis de suport a l'expansió internacional de les Pimes a través de plans d'internacionalització, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Barcelona 

Programa: Programa InnoCámaras
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 25/09/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 09/10/2018 a partir de les 12h i el 20/12/2018 fins les 12h

Convocatòria InnoCámaras per a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona  

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES 

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES 

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES 

TIC 

Convocatòries OBERTES

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries NO OBERTES 

Comerç

Emprenedoria