Seguiment sistemàtic de l’evolució de l’economia catalana

El Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra  de Comerç de Barcelona i el Laboratori de Transferència d’Anàlisi Quantitativa Regional de la Universitat de Barcelona (AQR-LAb), publiquen informes de conjuntura econòmica catalana.

L’anàlisi de conjuntura i perspectives econòmiques es basa en la informació proporcionada per fonts estadístiques pròpies (enquestes de conjuntura, Indicador de Clima Empresarial, previsions econòmiques, etc.), així com en la informació obtinguda d’altres estadístiques econòmiques disponibles de fonts oficials.

Aquesta publicació està disponible en català.

Podeu consultar la sèrie temporal d'informes:
Col·labora: