Informes trimestrals del teixit empresarial i mercat del treball de les comarques de les cambres territorials de la Cambra de Barcelona

Els Informes trimestrals del teixit empresarial i mercat del treball són una publicació que ha posat en marxa el Gabinet d’Estudis Econòmics i les cambres territorials de la Cambra de Barcelona per tal d’oferir una monitorització i seguiment de l’evolució econòmica de la comarca a la qual pertanyen. El document que s’elabora trimestralment analitza l’evolució del teixit empresarial, així com del mercat de treball amb dades d’assalariats, autònoms i aturats.

Podeu consultar la sèrie temporal d'informes: