Informació sobre l’activitat aeroportuària de Barcelona

L'objectiu de l'Observatori del Tràfic Aeri a Barcelona és fer un seguiment exhaustiu de l'evolució de l'activitat de l’Aeroport de Barcelona.

La seva sèrie d’informes compila semestralment dades que presenten l’evolució del tràfic de passatgers a Barcelona, així com una comparativa amb magnituds equivalents als aeroports d’Espanya i d’Europa.

Anualment, aquest observatori també publica informes de càrrega aèria a Espanya i a Barcelona, amb la col·laboració de Barcelona Centre Logístic.

Aquesta publicació està disponible format bilingüe: castellà / anglès.

Informes bianuals de passatgers i informes anuals de càrrega aèria
Col·labora: