Projecte finançat pel programa LIFE.

Adaptació al canvi climàtic

L’objectiu del projecte LIFE CLINOMICS (Fostering resilience. Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change) és augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies, a través de la intervenció en tres tipus de territoris: Alt Penedès, Montseny i Terres de l’Ebre i en tres activitats econòmiques significatives: turisme, agricultura i explotacions forestals.

Persona de contacte: Marta Cerdà
europeanprojects@cambrabcn.org