T'aproximem a empreses del sud, del centre i del nord d'Amèrica, i de Canadà
Eines per establir una estratègia global internacional
Tramitem el teu expedient de justificació simplificada d’origen
Som el teu Departament d'Internacional a temps parcial
COMERÇ INTERNACIONAL

Prepara’t per donar resposta a les exigències dels mercats internacionals 

La globalització ens ofereix oportunitats estratègiques de creixement i posicionament. La internacionalització és quelcom més que l’exportació, i demana a les empreses revisar i redissenyar els processos, entre altres, productius, logístics i financers.

Més d’una quinzena de cursos disponibles d’entre 6 i 20 hores, impartits per bons formadors, programats a les delegacions i a la seu central de Cambra Barcelona.

Com emplenar-los, processos i fluxos, digitalització
KPIs en els departaments involucrats en el comerç internacional
Coneixes a fons la llei d'IVA que regula el comerç internacional?
Minimitza riscos i costos dominant els Incoterms
Domina la complexitat d'aquestes operacions
Coneix aquest mitjà de pagament i tanca operacions més segures
Una anàlisi cas per cas
Coneix estratègies per millorar-los
Aprèn els processos per importar amb seguretat
Determinació i operativa. Documentació d'origen
Coneix com funciona la logística marítima
Domines els processos administratius de la compravenda internacional?
Gestiones operacions internacionals? Actualitza't!
Aprèn a utilitzar-los i implementar-los correctament
Assoleix l'excel·lència en gestió documental