ESTUDIS ECONÒMICS
Creem coneixement i generem opinió.
Balanç anual de l'evolució de l'economia catalana
Estudis específics sobre diferents temàtiques socioeconòmiques d'actualitat
Seguiment sistemàtic de l'evolució de l'economia catalana