Eines per establir una estratègia global internacional
Som el teu Departament d'Internacional a temps parcial
T'informem sobre com aconseguir clients a l'exterior
Facilitem la tramitació del teu visat de forma còmoda, ràpida i segura
MISSIONS A AMÈRICA

T’aproximem a empreses del sud, del centre i del nord d’Amèrica

Viatjar a Llatinoamèrica per prospectar oportunitats de negoci requereix una inversió de temps i diners que val la pena rendibilitzar amb contactes comercialment rellevants.

Les missions comercials de Cambra Barcelona a l’Amèrica Andina, Centre-Amèrica i Nord Amèrica inclouen una agenda individualitzada de contactes empresarials elaborada d'acord amb l'objectiu de cada empresa participant. El consultor que des del destí us acompanya i atén, també us proposa participar en activitats col·lectives d’intercanvi amb empreses i organismes locals.

Aixeca oportunitats de negoci internacional viatjant amb altres empresaris i amb nosaltres, per a major seguretat i eficiència de resultats. Les missions comercials directes poden ser sectorials o plurisectorials, i subvencionables. 

Un mercat en procés d'obertura internacional
Un gran mercat a contemplar
La primera economia del món
Les economies més desenvolupades de Centreamèrica
Mercats andins: acceleració ferma i constant