President del Consell del Barcelonès Nord: Sr. Vicenç Hernández Reche

Membres del Consell d’empreses del Barcelonès Nord

Sr. Vicenç Hernández Reche - COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE BARCELONA

Sr. Alberto Antolí Méndez - LEIVANTOLI, SLP

Sra. Marta Casado Galián - IDIOMES, SL

Sr. Ferran Falcó Isern - GESTEGICA, SL

Sr. Èric Martí Bonet - AEMIFESA (GREMI D’INSTAL·LADORS DEL BARCELONÈS NORD)

Sra. Maria Dolors Rodríguez Garcia 

Seu de la Cambra del Barcelonès Nord

Edifici BCIN
Polígon Les Guixeres, s/n
08915 Badalona
Tel.: 934 169 300 - ext. 1031
barcelonesnord@cambrabcn.cat

Municipis de la demarcació de la Cambra del Barcelonès Nord

Badalona
Sant Adrià de Besòs
Santa Coloma de Gramenet

Informació econòmica

Els tres municipis que formen la delegació del Barcelonès Nord són Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. L’extensió total del territori de la delegació és de 32 km2, el 22% del total de la comarca del Barcelonès. El municipi més extens és Badalona amb 21,2 km2, seguit per Santa Coloma de Gramenet (7 km2) i Sant Adrià de Besòs (3,8 km2). 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) dels tres municipis que integren la delegació del Barcelonès Nord a finals de l’any 2021 va ser de 7.575 -Badalona 4.866 empreses, Santa Coloma de Gramenet 1.809 i Sant Adrià de Besòs 900-, el 4,3% del total de la demarcació de Barcelona i un 3,5% més respecte a l’any anterior. 

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l'empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) al Barcelonès Nord va augmentar un 6,2% el 31 de desembre de 2021 respecte a l’any anterior fins als 89.293, la xifra més elevada des del setembre de 2008. 

Segons règim d’afiliació, el 76% són assalariats i el 24% autònoms. Quant a la grandària de l’empresa, el 53% dels assalariats es troben a empreses de fins a 50 treballadors, el 21% a empreses de 51 a 250 treballadores i el 26% a empreses de més de 250 treballadors. La dimensió mitjana és de 8,9 treballadors assalariats per empresa, per sota dels 12,5 del conjunt de la demarcació de Barcelona.

Segons la base de dades SABI (Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics), el 74% de les 50 empreses líders en facturació del Barcelonès Nord el 2019-2020 són exportadores i/o importadores, i el 70% d’aquestes s’ubiquen a Badalona. Les tres empreses amb un major volum de facturació són indústries: Audax renovables, Laboratorios Meranini i Giro GH; seguides d’empreses del sector terciari: Whirlpool Electrodomésticos, Whirlpool Iberia sucursal en Espanya de Whirpool Europe, Sertrans Catalunya i Badalona serveis assistencials.

Informe trimestral del teixit empresarial i mercat de treball al Barcelonès Nord

Municipi en Xifres de l’Institut d’Estadística de Catalunya: Badalona

Municipi en Xifres de l’Institut d’Estadística de Catalunya: Santa Coloma de Gramenet

Municipi en Xifres de l’Institut d’Estadística de Catalunya: Sant Adrià de Besòs