Les Comissions consultives i els Grups de treball són òrgans d'assessorament del Ple, del Comitè Executiu i del President/a. La seva missió és informar regularment els òrgans de govern sobre els assumptes que la Cambra considera rellevants.

Els seus components poden ser electors de la Cambra, i aquells qui per raó de la seva experiència es consideri que poden contribuir de manera útil a les tasques corporatives.

Comissions consultives

Comissió Agroalimentària i Forestal

President: Sr. Josep Sallent Comas

Carla Àvila Cochs
Jaume Blancafort Portavella
Joan Boix Pous
Isidre Elias Elies
Jordi Ferré
Àngel Font Fabra
Ignasi Grau Roca
Raimon Mariné
Salvador Ordóñez
Francesc Pujol Sabaté
Josep Sallent Comas
Enric Segarra Tomàs-Riverola
Josep Soler
Carles Valls Arnó

Comissió d’Assumptes Jurídics i Fiscals

President: Sr. Antoni Fitó Baucells
Vicepresident: Sr. Pau Bestit Eickermann

Josep Alemany Farré
Roger Fatjó Magem
Àlex Massaguer Alier

Comissió de Comerç

President: Sr. Antoni Fitó Baucells

Jaume Angerri
Núria Bosch Sagrera
Joan Carles Calbet Carreras
Jordi Costa Argelaguet
Pere Chias Suriol
Anna de Quirós Almorín
Rosa Garcia Segura
Joan Guillén Espín
Gabriel Jené Llabrés

Àngel Lázaro Amorós
Emiliano Maroto Rebollo
Jordi Martí Poch
Mònica Masramon Leiva
David Sánchez Farran
Julián Sañudo
Marc Torrent Moreno
Eduard Torres Guals
Guillermo Vallet Millet
Salva Vendrell Melendo

Comissió d’Emprenedoria i Start-ups

President: Sr. Albert Pijuan Sala
Vicepresident: Sr. Jaume Aragall Clavé

Mar Alarcón Batlle
Elies Campo
Joan Canadell Bruguera
Oriol Canudas Martínez
José María Casas Francàs
Chema Chaqués Fernández
Alfons Comas Fuster
Tacià Fité Pinyol
Martina Font Olivé
Lluís Llibre Codina
Miquel Martí
Jenny Martí Torroella
Marc Miró Rovira
Raquel Morera Ibáñez
Jordi Naval
Oriol Pascual Moya-Angeler
Jordi Pomarol Clotet
Joan Puaté Puy
Álvaro Rocabayera González
Xavier Simó

Comissió d’Espai i Aeronàutica

Presidenta: Sra. Mònica Roca Aparici

Jaume Adrover Rigo
Jordi Candela Garriga
Rafel Jordà Siquier
Daniel Martínez Pérez
Pere Mier Albert
Sandra Mingot 
Antoni Paz Lostes
Àngel Ramírez Navarri
Ignasi Ribas Canudas
Alexis Roig

Comissió d’Esports

Presidenta: Sra. Raquel Morera Ibáñez

Tatxo Benet Ferran
Pilar Calvo Gómez
Carles Combarros Vilaseca
Javier Daura Pages
Astrid Galimany Girona
Ferran Latorre Torres
Lleonard-Sebastià Martínez Regales
Marc Miró Rovira
Josep M. Monteagudo Garcia
José Manuel Pérez Garcia
Jordi Serra Vega
Daniel Serrano Garcia
Salvador Vergés Tejero
Roser Xalabarder Sagalés

Comissió de Finançament Empresarial

President: Sr. Pau Bestit Eickermann
Vicepresident: Sr. Jordi Pomarol Clotet

Josep Castellà Escolà
Xavier Comerma Carbonell
Miquel Costa Planas
Tacià Fité Pinyol
Juan Ignacio Marull Guasch
Jose Lluís Santfeliu Benet
Jordi Solé Tuyà
Cristina Ubach Olivé

Comissió de Formació

President/a:
Vicepresidenta: Sra. Elisabet Camprubí Homs

Margarita Arboix Arzo
Ricard Coma Montoro
Maria Mercè Comas Duran
Natalia Cugueró Escofet
Montserrat Daban Marin
M. Mercè Escudero Guiu
Anna Mercadé i Ferrando
Jordi Pomarol Clotet
Esther Sancho Massó
Esther Riambau Gascó
Mònica Roca Aparici
Marta Rodriguez Martín
Francesc Torres Torres

Comissió d’Indústria, Transició Energètica, Sostenibilitat i Medi Ambient

President: Sr. Pere Barrios Sturlese
Vicepresident/a:

Josep Ballart Guasch
Maria Català Rovirosa
Pere Chias Suriol
Jordi Cortinas Pineda
David Fernández Aguilera
Tacià Fité Pinyol
Ferran Garrigosa Carreras
Pere Gran Fernández
Eric Martí Bonet
Juan Ignacio Marull Guasch
Cèsar Molins Bartra
Josep Maria Montagut Freixas
Enric Morán
Patrick Renau Meier
Manel Romero Molina
Jaume Roura Calls

Comissió d’Infraestructures, Transports i Mobilitat

President: Sr. Josep Mateu Negre
Vicepresident: Sr. Xavier Sunyer Deu

José Francisco Adell Duacastella
Pere Alemany Miralpeix
Josep Narcís Arderiu Freixa
Oriol Altisench Barbeito
Manel Brufau Niubó

Pere Calvet Tordera
José Alberto Carbonell Camallonga
Anna Cornadó Vidal
Jordi Espin Vallbona
Pere Gran Fernández
Xavier Irigoyen
Jordi Julià Sort

Trinidad Magaña Caballero
David Marin Casanovas
Miquel Martí Escursell
Alberto Martínez Lacambra
Juan Ignacio Marull Guasch

Josep Maria Mirmi Clua
Pedro Morera Caravaca
Jaume Noguer Alsina
Montserrat Nomen Brotons
Daniel Puente Quer
Raimon Ripoll Giralt
Ramon Sagalés Orteu
Albert Vilalta Cambra

Comissió d’Internacionalització

Presidenta: Sra. Elisabet Camprubí Homs

Sílvia Canela Viñas
Miquel Canut
Josep Cubells Ribé
Núria Diago Gras

Roger Fatjó Magem
Igor Garzesi
Sofia Lluch Saunier
Albert Macià Vivó
Joan Felip Puig Fernández
Xavier Roig Castelló
Jesús Serra Motas

Comissió de Responsabilitat Social

President/a:

August Corrons Giménez
Belén Marrón Reigosa
Mercè Mullor Boix
Jordi Noguera Martorell
Mònica Roca Aparici
Ramon Roig Solé
Maria Carme Sabrí Puig
José María Torres García
Pere Viñolas Serra

Comissió dels sectors Salut i Sociosanitari

Presidenta: Sra. Núria Bosch Sagrera
Vicepresident: Sr. Manuel del Castillo Rey

German Barraqueta Bernad
Francesc Brosa Linares
Josep Maria Campistol Plana
Roser Fernández Alegre
Olga Fidalgo González

Albert Guinart Royo
Francesca Iglesias Huix
Guillem López Casasnovas
Lleonard-Sebastià Martínez Regales
Lluis Monset Castells
Jordi Naval 
Marina Oriol Carreras
Cinta Pascual Montañés
Josep Santacreu Bonjoch
Javier Selva
Carlos Sisternas Suris

Marc Soler Fàbregas
Montserrat Vendrell Rius

Grups de treball

Grup de Treball Autònomes i Autònoms

Presidenta: Sra. Roser Xalabarder Sagalés

Juan Balaguer Martínez
Joan Guillen Espín
Dolors Ruiz
Àngels Trilla Rosell

Grup de Treball Candidatura JJOO Pirineus - Barcelona

President: Sr. Carles Tusquets Trias de Bes

Tatxo Benet Ferran
Francesc Vilalta Venturós

Grup de Treball Delegacions

President: Sr. Pere Antentas Costa

Grup de Treball eCommerce i Km 0
 

Grup de Treball Increment d’ingressos i finançament

President: Sr. Jesús Serra Motas
Vicepresident: Sr. Jordi Pomarol Clotet

Grup de Treball Licitacions

Pau Bestit Eickermann
Ramon Cases Pallarès
Anna Cornadó Vidal
Francesc Heredia Arnabat
Xavier López Garcia
Felip Rodríguez Marrugas
Xavier Sunyer Deu
Ignasi Tribó Osa

Grup de Treball Nou Edifici

President: Sr. Jordi Pomarol Clotet
Vicepresident: Sr. Pau Bestit Eickermann

Grup de Treball Sistema de Consultes i Cens

Presidenta: Sra. Mònica Roca Aparici
Vicepresident/a:

Carles Valls Arnó