Aquesta secció sobre transparència s’estructura en diversos apartats, facilitant la cerca i accés a la informació pública de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.