En un món amb progressius avanços en camps diversos, el coneixement d’idiomes és cada vegada més important. La comunicació a través d'altres llengües obre possibilitats de progrés, i impacta decisivament en la competitivitat de les empreses.