La qualitat, la seguretat i la protecció del medi ambient han esdevingut variables estratègiques per a la supervivència de moltes empreses. En una economia globalitzada i competitiva, per operar als mercats és indispensable oferir serveis de qualitat i segurs.