Per a Socis Bàsics i Socis Business

Aquesta oferta és vàlida tant per a Socis Bàsics com per a Socis Business del Club Cambra.

         

Fins a un 20% de descompte

AGM Abogados és un despatx multidisciplinari amb experiència contrastada que ofereix als socis de Club Cambra un 20% de descompte en la contractació dels serveis de:

- Sol·licitud de Visats i Permisos de residència (Llei 14/2013)

La Llei 14/2013 de suport als emprenedors. Abast del servei

Amb l’objectiu d’atraure inversió i talent, aquesta llei facilita l’obtenció de visats i permisos de residència en un termini molt curt de temps a inversors, emprenedors, professionals d’alta qualificació, treballadors que efectuen moviments intraempresarials, professors i estudiants d’escoles de negoci, entre altres.

El servei que s’ofereix en relació a les tramitacions basades en la Llei 14/2013 comprèn totes les fases del procés: des de la valoració inicial, la preparació, la gestió, la presentació i seguiment de l’expedient, sempre valorant la importància de la celeritat en l’obtenció del permís, i fins la direcció lletrada en procediments contenciosos-administratius. 

Sol·licita’ns més informació

Per a més informació sobre aquesta oferta, contacta’ns al 902 448 448 o escriu-nos aquí