La Cambra de Barcelona, mitjançant el projecte Catalunya 2030/40, pretén desenvolupar el màxim potencial de l’economia catalana i implementar un nou model econòmic català que es basi en la internacionalització, una economia d’alt valor afegit, sostenible mediambientalment, responsable socialment i equilibrat territorialment.

L’estructura econòmico-empresarial catalana dista molt de l’espanyola. Catalunya respecte Espanya presenta un VAB industrial un 27% superior, una taxa d’atur un 27% inferior, uns actius en inversió estrangera superiors (+22%) i una presència d’empreses innovadores substancialment més alta (+19%). Per contra, si es compara el nivell inversor de l’Estat a Catalunya amb el conjunt de la restat de l’Estat, l’estoc de capital en infraestructures és un 20% inferior a Catalunya que a Espanya i hi ha una major pressió fiscal impositiva a Catalunya (+12%).

Davant d’aquestes dades, el Comitè Executiu de la Cambra de Barcelona considera que per desenvolupar un model econòmic d’èxit que sigui beneficiós per a Catalunya, cal disposar d’un Estat independent.

L’acord entre el PSOE i UP estableix el diàleg entre els governs català i espanyol com a solució a l’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol. A més, en matèria econòmica i empresarial ambdós partits acorden: simplificar models de contractació; persecució del frau fiscal i pujada d'impostos als grans patrimonis; reforma de l’impost de societats per afavorir les PIMEs; cotització dels autònoms en base a la facturació real; incrementar l’SMI; crear un Pla Nacional d’emprenedoria; completar els traspassos de competències pendents i aprovar la llei de canvi climàtic que dibuixa un model energètic estatal 100% renovable el 2050.