Resultats definitius

13. Quin impacte té la crisi del coronavirus en la seva empresa?
 

Resultats definitius