Resultats definitius

16. Quin tipus d'impacte ha tingut o tindrà sobre la plantilla de l'empresa?
 

Resultats definitius