Resultats definitius

30. Com valores la gestió del nou equip de la Cambra en el seu primer any pel que fa a la comunicació (discurs, presència en mitjans...)?
 

Resultats definitius