Resultats definitius

4. Les infraestructures de transport a Catalunya (viàries, ferroviàries, ports i aeroports) donen una resposta satisfactòria al dia a dia de la vostra activitat econòmica?

Resultats definitius