Resultats definitius

6. Consideres que l’acord entre PSOE i UP serà positiu per a Catalunya i la seva economia i, per tant, cal des de la Cambra treballar per tal que es desenvolupi?

Resultats definitius