La Cambra de Barcelona, davant la situació excepcional provocada pel coronavirus (COVID-19) i en línia amb les nostres prioritats, posa en marxa una sèrie de mesures i actuacions per continuar atenent les necessitats de les nostres empreses dins de les restriccions que ens hem d’imposar per contenir al màxim l’expansió de la pandèmia.

Així mateix, la Cambra vol mostrar tot el seu suport a les empreses i als treballadors/es per les possibles afectacions provocades pel Coronavirus 2019 (COVID-19) i per això posa en marxa un espai per informar sobre les mesures i actuacions públiques que es vagin prenent per afrontar aquesta crisi.

             
 

La Cambra posa a la teva disposició un formulari on adreçar les teves inquietuds i/o de quina manera està afectant la crisi del COVID-19 a la teva activitat.