Prestació extraordinària per a autònoms - Govern d'Espanya
 • Destinataris: Autònoms.
   
 • Condicions: Obligats a tancar o amb una caiguda del 75% dels ingressos.
   
 • Exempts de pagar cotitzacions a la Seguretat Social.
   
 • Prestació equivalent al 70% de la base reguladora (661 euros).
 

Preguntes freqüents

Compensació de pèrdues per al treball autònom - Govern de Catalunya

Quant? Import màxim de fins a 2.000 euros.

Beneficiaris: Persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial del treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

Condicions:

1) Activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

2) Que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d'ingressos.

3) Que aquests pèrdues han de ser durant el mes de març de 2020 en comparació amb març 2019.

4) Si l’antiguitat es inferior a 1 any, les pèrdues es compararan amb la mitjana dels beneficis mensuals des de la data d’alta.

Altres consideracions:

1) Procediment de concurrència no competitiva fins esgotar els fons.

2) Incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.


Instruccions per sol·licitar l’ajut

Prestació extraordinària per a autònoms - Govern de Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa en marxa en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica.

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

 

Línia d'ajuts a Pimes - Govern de Catalunya

El Govern posa a disposició de les empreses una línia de crèdit de 1.000 milions d’euros que es formalitzarà a través d’entitats financeres amb l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya.

Línia d'ajuts a les Pimes per fer front als efectes del COVID-19

 

Línia d’ajuts al sector cultural - Govern de Catalunya

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19.

ICF Cultura Liquiditat

 

ICO Sector Turístic

Les línies ICO són línies de finançament amb les quals l'ICO facilita fons amb la intermediació de les entitats de crèdit.

Accedeix-hi

 

Línia extraordinària liquiditat 100% - AVALIS

Avalis de Catalunya avala el 100% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes i autònoms a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Sol·licitud

Aquesta línia d’avals ja està disponible. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.

Condicions financeres

Import: Préstecs de les entitats financeres entre 50.000 € i fins a 1M €, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal.

Termini: Entre 24 i 60 mesos que pot incloure un màxim de 12 mesos de carència.

Interès: Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,35%. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65% del cost de l'aval. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

Entitats financeres: Les entitats financeres que estiguin interessades, es poden posar en contacte amb Avalis al correu electrònic informacio@avalis.cat.

Microempreses i professionals del sector turístic - Govern de Catalunya
 • Els ajuts, de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta, estan pensats per a empreses i professionals afectats per la crisi del COVID-19 i que, per la seva estructura més reduïda i unes facturacions menors, tenen un accés limitat a d’altres línies d’ajuts existents.
   
 • Els beneficiaris podran ser establiments d’allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats d’interès turístic, amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000 euros de volum anual de facturació.
   
 • Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.
Línia extraordinària de cobertura per a crèdits de circulant - CESCE

Amb caràcter extraordinari, s'autoritza la creació d'una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d'euros.

A qui s'adreça?

1) Empreses internacionalitzades o en procés d'internacionalització, que compleixin al menys un dels següents requisits:

- Empreses en què el negoci internacional, reflectit en la seva última informació financera disponible, representi el menys un terç (33%) de la seva xifra de negocis.

- Empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys amb independència de l'import exportat).

2) Empreses que tinguin un problema de liquiditat o de falta d'accés al finançament resultat de l'impacte de la crisi del COVID-19 en la seva activitat econòmica.
 

Més informació


Amb el suport de