castellano

Autodiagnòstic avançat d'innovació

Benvinguts a l'autodiagnòstic avançat d'innovació

La Cambra de Comerç de Barcelona i ACC1Ó CIDEM|COPCA posen a la seva disposició una eina per a empresaris, directors generals i directors tècnics amb l'objectiu de fer una primera reflexió, de manera metodològica, sobre diversos elements del sistema de gestió de la innovació a la seva empresa.


Està interessat a conèixer les oportunitats de millora en innovació de la seva empresa?

Aprofiti la situació actual per enfortir l'organització i sortir més preparat per al futur.

El nostre entorn actual ens ha d'animar a revisar amb rigor les nostres oportunitats de millora en innovació i a identificar els nostres punts febles.

Objectius

L'objectiu d'aquest qüestionari és el següent:

  1.  Motivar una primera reflexió interna i dirigir l'organització cap a un procés d'innovació empresarial.
  2.  Fer les preguntes adequades perquè es pugui fer una valoració del grau de maduresa innovadora de la seva empresa.
  3.  Obtenir resultats sobre la capacitat d'innovació actual i proposar un seguit de serveis i iniciatives que ajudin i facilitin la implantació d'un sistema de gestió de la innovació.

Com funciona

El qüestionari proposa diversos àmbits de reflexió, cada àmbit inclou una sèrie de preguntes. Una vegada s'hagi registrat i contestades totes les preguntes, li remetem un informe de conclusions basat en les respostes.


Registre

Per poder-vos oferir un informe personalitzat, cal que ompliu el següent formulari amb les vostres dades. Un cop omplert, us enviarem un correu electrònic de confirmació i us facilitarem una clau d'accés que us servirà per reprendre l'autodiagnòstic en un altre moment.

Si ja heu començat l'autodiagnòstic i voleu continuar amb el procés, identifiqueu-vos:

Adreça electrònica

ClauRecupera la teva clau 
 
 
 
 
 

sense punts ni guions
 
 
     
    
 
   
 
     

Ha d'acceptar la Nota Legal.

Processant la petició...

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Org…nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecciò de Dades de Car…cter Personal, la Cambra li informa de que les dades personals que ens proporcioni al omplir el formulari que s'inclou en aquesta p…gina es recolliran en fitxers la responsable dels quals es la Cambra i seran tractats amb la finalitat de poder prestar serveis corporatius, tamb‚ podran ser inclosos en llistes d'empreses solúlicitades per tercers que vulguin posar-se en contacte amb persones o empreses de la demarcaci¢ de la Cambra, o que tinguin o hagin tingut algun tipus de relaci¢ amb la Cambra; tamb‚ poden ser subministrats a persones, entitats o empreses, nacionals o estrangeres, el lloc de residŠncia dels quals pot estar ubicat a pa‹sos que no disposin d'una normativa de protecci¢ de dades personals equivalent a la espanyola. El fet d'omplir aquest formulari implica que reconeix que la informaci¢ i les dades personals que ens indica s¢n seus, exactes i certs.

L'usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'oposici¢, acc‚s, rectificaci¢ i cancelúlaci¢ de dades. Aix• mateix, i d'acord amb lo que disposa la Llei 34/2002, de 1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci¢ i Comer‡ Electr•nic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepci¢ de comunicacions comercials. En cas de dubte, aix• com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a la Cambra mitjan‡ant correu electr•nic (atencioalclient@mail.cambrabcn.es.), fax (934 169 301) o correu postal (Av. Diagonal, 452. 08006-Barcelona).