La Cambra de Comerç de Barcelona celebrarà eleccions per renovar el Ple de la Cambra, el seu òrgan de govern i representació.

En aquest procés electoral hi podran votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres i/o tinguin el seu domicili (social/fiscal) dins la demarcació de la Cambra de Barcelona i que formin part del cens electoral.

Consulta aquí la informació disponible actualment sobre el procés electoral: 

Sol·licita el cens del teu epígraf

Els i les aspirants a ser proclamats/es candidats/es que estiguin interessats/es a conèixer les dades del cens electoral, hauran de fer la petició a través del formulari. Només podran accedir a les dades censals corresponents al grup i categoria en què tinguin la condició d'elector o electora.

La sol·licitud de les dades s’haurà de presentar presencialment al Registre de la Cambra -Avinguda Diagonal, 452 - 08006 Barcelona- en horari d'atenció al públic, o per correu electrònic a eleccionscambra23@cambrabcn.cat (en el cas de presentació per correu electrònic, la signatura ha de ser amb certificat digital de la persona física en cas d’autònom/a, o de la persona representant en cas de persona jurídica). 

Quina composició tindrà el Ple de la Cambra?
El Ple de la Corporació del passat 29 de juny va aprovar la nova configuració que entrarà en vigor en les properes eleccions. En concret, l’òrgan estarà format per 60 membres distribuïts en:

52 membres, ja siguin persones físiques i/o jurídiques elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors/es de la Cambra, classificats per grups i categories.

2 membres, elegits entre les empreses de major aportació voluntària que figurin en el cens.

6 membres, elegits a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials més representatives.
Qui pot votar a les eleccions de la Cambra?
Podran votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres i/o tinguin el seu domicili (social/fiscal) dins la demarcació de la Cambra de Barcelona. En aquest sentit, no és necessari estar donat d’alta a cap servei de la Cambra ni estar-ne registrat.

El cens electoral s’estructura en Grups i Categories segons l’activitat empresarial que es du a terme que escullen el total dels 52 representants del Ple elegits mitjançant sufragi.

Concretament, cada Grup i Categoria escollirà els i les membres que els/les han de representar en el Ple de la Cambra.


No obstant això, cal recordar que les activitats professionals que duen a terme professionals com els metges, advocats, arquitectes, informàtics, farmacèutics, agricultors, entre d’altres, que exerceixen la seva professió en l’àmbit personal/individual com a autònoms, no formen part del cens cameral, sinó del col·legi professional corresponent. Ara bé, sí que en poden formar part quan s’han constituït en una societat mercantil o bé a títol personal/individual, sempre que tinguin un IAE empresarial recollit al Reglament de Règim Interior de la Cambra. 

Consulta quines activitats es consideren professionals.

Consulta els IAE amb dret a vot.

Si vols més informació sobre el procés electoral, clica aquí
 

Rep les últimes novetats del procés electoral al teu correu!
He llegit i accepto les Polítiques de privacitat  /  Transparència RGPD*

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679) Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Respondre a les consultes i dubtes plantejats / Rebre comunicacions de la Cambra. Legitimació: Interès legítim d’atenció als usuaris / Consentiment. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'exposen a les Polítiques de Transparència de la Cambra . Més informació a les Polítiques de Transparència de la Cambra.