La Cambra de Comerç de Barcelona celebrarà eleccions per renovar el Ple de la Cambra, el seu òrgan de govern i representació, durant el primer semestre del 2023.

En aquest procés electoral hi podran votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres i/o tinguin el seu domicili (social/fiscal) dins la demarcació de la Cambra de Barcelona i que formin part del cens electoral.

Consulta si formes part del cens electoral aquí!

Si tens alguna consulta relativa a la publicació i revisió del cens, escriu-nos a eleccionscambra23@cambrabcn.cat.

Consulta aquí la informació disponible actualment sobre el procés electoral: 

Quina composició tindrà el Ple de la Cambra?
El Ple de la Corporació del passat 29 de juny va aprovar la nova configuració que entrarà en vigor en les properes eleccions. En concret, l’òrgan estarà format per 60 membres distribuïts en:

52 membres, ja siguin persones físiques i/o jurídiques elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors/es de la Cambra, classificats per grups i categories.

2 membres, elegits entre les empreses de major aportació voluntària que figurin en el cens.

6 membres, elegits a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials més representatives.
Qui pot votar a les eleccions de la Cambra?
Podran votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres i/o tinguin el seu domicili (social/fiscal) dins la demarcació de la Cambra de Barcelona. En aquest sentit, no és necessari estar donat d’alta a cap servei de la Cambra ni estar-ne registrat.

El cens electoral s’estructura en Grups i Categories segons l’activitat empresarial que es du a terme que escullen el total dels 52 representants del Ple elegits mitjançant sufragi.

Concretament, cada Grup i Categoria escollirà els i les membres que els/les han de representar en el Ple de la Cambra.


No obstant això, cal recordar que les activitats professionals que duen a terme professionals com els metges, advocats, arquitectes, informàtics, farmacèutics, agricultors, entre d’altres, que exerceixen la seva professió en l’àmbit personal/individual com a autònoms, no formen part del cens cameral, sinó del col·legi professional corresponent. Ara bé, sí que en poden formar part quan s’han constituït en una societat mercantil o bé a títol personal/individual, sempre que tinguin un IAE empresarial recollit al Reglament de Règim Interior de la Cambra. 

Consulta quines activitats es consideren professionals.

Consulta els IAE amb dret a vot.

Com puc consultar el cens electoral?
Podreu consultar el cens en format electrònic a través d’aquesta pàgina web del 5 de setembre al 4 d’octubre de 2022, ambdós inclosos; i fer arribar les vostres consultes del cens a través de les nostres oficines presents al territori.
Puc formular reclamacions al cens per incloure, ometre o corregir dades?
Els electors i electores podreu formular reclamacions sobre qualsevol inclusió, omissió o errada que observeu al cens. Les reclamacions s’admetran al Registre de la Cambra, Passeig d’Isabel II, 1 de Barcelona (La Llotja de Mar) i per correu electrònic a eleccionscambra23@cambrabcn.cat -en el cas de presentació per correu electrònic, la signatura ha de ser amb certificat digital de la persona física en cas d’autònom/a, o de la persona representant en cas de persona jurídica-, en l’horari d’atenció al públic fins al 19 d’octubre de 2022.

Descarrega els impresos a disposició dels electors i de les electores per facilitar la presentació de reclamacions sobre la inclusió, exclusió o errades de dades en el cens electoral. Accediu al formulari de reclamació.

Si vols més informació sobre el procés electoral, clica aquí

 
Rep les últimes novetats del procés electoral al teu correu!
He llegit i accepto les Polítiques de privacitat  /  Transparència RGPD*

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679) Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Respondre a les consultes i dubtes plantejats / Rebre comunicacions de la Cambra. Legitimació: Interès legítim d’atenció als usuaris / Consentiment. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'exposen a les Polítiques de Transparència de la Cambra . Més informació a les Polítiques de Transparència de la Cambra.