Mesures i actuacions excepcionals davant la crisi sanitària del COVID-19

La Cambra de Barcelona, davant la situació excepcional provocada pel coronavirus (COVID-19) i en línia amb les nostres prioritats, posa en marxa una sèrie de mesures i actuacions per continuar atenent les necessitats de les nostres empreses dins de les restriccions que ens hem d’imposar per contenir al màxim l’expansió de la pandèmia i pal·liar les conseqüències derivades d’aquesta.

No ens aturem per continuar prestant-vos servei.

Aquestes mesures es poden modificar sense avís previ si les circumstàncies que les motiven també canvien.

Servei d'informació

Exclusivament a través del web (www.cambrabcn.org) i del telèfon 902 448 448, en horari de 8:30 h a 17:00 h de dilluns a dijous, i de 8:30 h a 14:30 h els divendres.
 

Horari de gestió de tràmits

De 9:00 h a 13:00 h de dilluns a divendres.
 

Horari de Registre General

De 9:00 h a 13:00 h de dilluns a divendres.
 

Terminis

Els terminis de gestió d’aquests tràmits podran ser més llargs, degut a les circumstàncies excepcionals del moment.
 

Serveis

Exclusivament gestió de tràmits indispensables per garantir l’activitat de les empreses.

Certificats d’origen / Legalització de documents comercials

 • Aquests tràmits es prestaran exclusivament en modalitat online (més informació) i el termini de lliurament serà de 72 hores (3 dies)

Accés a la plataforma e-tramites amb certificat digital
Accés als teus tràmits
Accés a la plataforma e-tramites sense certificat digital

 • A Barcelona, pagament exclusivament per transferència (indispensable adjuntar comprovant)

  CAIXABANK, S.A., núm. compte IBAN: ES21 2100 5000 58 0200188060

   

  BANC SABADELL, núm. compte IBAN: ES86 0081 5172 8200 0103 4513

 • A les Delegacions, consultar telefònicament abans de fer el tràmit
   

Certificats de lliure venda 

 • Pagament exclusivament per transferència (indispensable adjuntar comprovant)

  CAIXABANK, S.A., núm. compte IBAN: ES21 2100 5000 58 0200188060

  BANC SABADELL, núm. compte IBAN: ES86 0081 5172 8200 0103 4513
   
 • No hi haurà servei exprés
   

Tràmits OGE

 • No es farà atenció presencial. Exclusivament tramitació telemàtica
   

Lamentem les molèsties que es puguin ocasionar per l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals i agraïm, per endavant, la vostra comprensió.