La Xarxa de Negocis Cambra està formada per equips de treball independents formats per entre 30 i 50 membres. Per crear més sinèrgies i col·laboracions, cada equip tindrà com a màxim un representat de cada indústria/sector per activitat empresarial.

L’èxit de la Xarxa es basa en la seva activitat i es centra en 3 àmbits que la fan única.

Cada equip compta amb un grup executiu format per membres i representants de la Cambra, que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament dels equips.


Quina és la tarifa anual?

La quota anual per gaudir de tots els avantatges de la comunitat és de 460 €+IVA (amb una entrada d’inscripció inicial de 100 €+IVA i una permanència d’un any).