En aquesta guia trobaràs consells bàsics per a una bona gestió del finançament empresarial, una descripció de les diferents eines i instruments de finançament que hi ha al mercat financer, les entitats promotores i emissores de finançament ja siguin aquestes públiques o privades, i la finalitat o objectiu de la inversió, un dels aspectes clau per escollir l’instrument més adient i l’entitat de finançament més idònia per al teu cas.

Aquesta guia vol donar resposta de manera ordenada a les principals qüestions que els propietaris i gestors de les Pimes es poden plantejar a l’hora de cercar finançament:

  • Quins són els instruments financers que tinc a l’abast?
  • Qui em pot facilitar el finançament que necessito?
  • Quin és l’instrument més adient per a la meva situació?
     
Descarrega't la guia