Potencia l'autonomia, la discreció i la comunicació interpersonal

El nou rol dels ajudants o assistents de direcció

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

DELEGACIO CAMBRA AL BAIX LLOBREGAT

CA LAUREA MIRO 350 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

Quant dura?
20Hores
Destinataris
Tota aquella persona que sigui ajudant o assistent de direcció i vulgui adquirir coneixements per adaptarse a la realitat actual o que accedeixi a un lloc de treball com a personal de suport o assistent de direcció
Preu
  • 485 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
La funció de les secretàries de direcció, executives, ajudants o assistant de direcció, ha canviat gracies a l'evolució de la tecnologia que ha facilitat que empresaris i directius siguin més autònoms per gestionar el seu dia a dia. Això ha fet que el professional del secretariat tinguin unes funcions més polivalents.
Els objectius generals del curs són:
Saber analitzar l'estil personal i l'estil de lideratge i com impacta en les relacions.
Tenir clara la consciència de les seves funcions i responsabilitats.
Practicar habilitats de comunicació assertiva en situacions incòmodes o conflictives.
Aplicar estratègies de gestió del temps en el seu lloc de treball.
En resum, es potenciaran competències com l'autonomia, la discreció, la capacitat de treball, el dinamisme, la capacitat de resoldre conflictes i la coordinació de persones.

Programa
Habilitats socials
Comunicació eficaç
Lideratge
Coneixement i domini de si mateix
Empatia
Treball en equip
Resolució de conflictes

Asertivitat
Conducta assertiva o socialment hàbil
Conducta passiva
Conducta agressiva
Conductes no assertives

La imatge de l'empresa
Recepció de visitants
Atenció telefònica
Recepció de trucades
Emissió de trucades
El telèfon mòbil

Organització del treball
La planificació i organització
L'execució i el control
Gestió del temps i personalitat
Lladres del temps

Protocol empresarial
Fases dels esdeveniments
Tipologia de reunions
Regles del protocol empresarial

Pla d'acció individual
Donarem una base el més objectiva possible per prendre decisions, dissenyar plans d'acció individuals
Metodologia
Molt participativa i centrada en l'aprofitament dels recursos personals de cadascun dels participants. Per mitjà de dinàmiques pràctiques, treballades en petits grups, gran grup o individualment, els assistents mobilitzaran els seus recursos i obtindran aprenentatges de la resta de companys i del formador.
Treballarem tots els conceptes aplicats al màxim a la realitat dels assistents, amb consciència dels límits i les potencialitats que ens ofereix.

Cada paticipant el seu propi pla d'acció.
Altres convocatòries obertes