Aconsegueix una major motivació i compromís dels equips amb l'empresa

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

DELEGACIO CAMBRA AL VALLES ORIENTAL

CI DEL MIG 22 CAN MUNTANYOLA (POLÍGON INDUSTRIAL PALOU NORD) 08401 GRANOLLERS

Quant dura?
10Hores
Destinataris
Responsables de l'organització horària de l'empresa: gerents, directors, responsables de recursos humans.

Qualsevol persona interessada en un canvi en la distribució de la jornada i en les oportunitats que es presenten a les organitzacions per a millorar la seva competitivitat.
Preu
  • 240 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
Cal impulsar uns horaris que promoguin hàbits saludables i també cal millorar la gestió i l'organització del temps dels equips de treball, per així assolir empreses més competitives i productives.

Les principals propostes estan relacionades amb la introducció dels àpats en un horari saludable, compactació de la jornada laboral i introducció d'horaris flexibles, allà on el sector i el lloc de treball ho permetin i impuls de mesures encaminades a evitar el presencialisme i a la millora de la productivitat dels equips de treball.

Gràcies a tot això, aconseguirem uns equips més motivats i compromesos amb l'empresa i unes organitzacions més creatives, amb productes i serveis de major qualitat, reduint l'absentisme laboral i la rotació no desitjada, entre d'altres.

Objectius

Portar a terme una reflexió conjunta al voltant de l'organització dels horaris i de la productivitat de les nostres empreses, per tal d'assolir equips més productius i saludables. En concret,

Conèixer una proposta de transformació dels horaris per assolir empreses més productives.

Identificar possibles oportunitats de millora relacionades amb una transformació dels horaris: compactació de la jornada, flexibilitat horària, presencialisme, reunions operatives, etc.

Compartir bones pràctiques entre els diferents participants i possibilitar així el benchmarking.

Establir un Pla d'actuació per a cadascuna de les nostres empreses, amb mesures realistes i aplicables, en funció de les oportunitats identificades.
Programa
1. Principals barreres i elements facilitadors per a uns nous horaris a l'empresa
2. Diagnosi de la situació de partida i definició de possibles nous models horaris
3. Comunicació i gestió de les expectatives
4. Planificació del Pla d'acció.
5. Gestió de la implantació
6. Eines per facilitar el seguiment i medició dels resultats.
Metodologia
Es tracta d'una metodologia activa, oberta i participativa, on el formador facilita les condicions per tal que els participants elaborin el seu propi procés d'aprenentatge. Es proposa, per tant, una metodologia formativa basada en:


La reflexió i l'auto-anàlisi, a partir de l'exposició teòrica.
El grup com a font d'aprenentatge (compartir experiències).
Altres convocatòries obertes