Adquireix les eines imprescindibles per gestionar equips i recursos

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

DELEGACIO CAMBRA AL VALLES ORIENTAL

CI DEL MIG 22 CAN MUNTANYOLA (POLÍGON INDUSTRIAL PALOU NORD) 08401 GRANOLLERS

Quant dura?
20Hores
Destinataris
Dirigit a tots aquells professionals que coordinen o tenen responsabilitats en el desenvolupament de projectes: gerents de pimes, directors i coordinadors d'equips de treball, comandaments intermedis, caps de projecte, membres d'equips de projecte i emprenedors.
Preu
  • 410 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
L'objectiu del curs és capacitar als alumnes per gestionar projectes, tant des de la perspectiva de l'equip de treball com de la del líder, atorgant-los les eines imprescindibles de gestió d'equips i recursos, disseny, planificació i execució d'un projecte.
Programa
1. Introducció a la gestió de Projectes
1.1 Què és un projecte i que NO és un projecte
1.2 Avantatges de treballar per Projectes
1.3 Els personatges de la Gestió de projectes (equips, líders, patrocinadors, stakeholders, etc.)
1.4 Cronologia d'un projecte

2. Disseny d'un projecte
2.1 Com analitzar un escenari (Anàlisi DAFO, Mapa d'Actors, Arbre de Problemes, etc.)
2.2 Potenciar la creativitat en un projecte (Brainstorming, Mindmaps, etc.)
2.3 Dissenyar un sistema d'indicador útil per a l'avaluació
2.4 Confecció d'un Estudi de viabilitat / Avantprojecte que convenci

3. Planificar amb la màxima eficiència
3.1 Adquirir la mentalitat planificadora
3.2 Les bases d'una bona planificació
3.3 Com abastar un gran projecte (WBS o Organigrama tècnic, Diagrama de Xarxa, Gantt, PERT / CPM)
3.4 Tècniques de planificació eficient
3.4.1 Com ser més eficient planificant
3.4.2 Tècniques per entregar temps abans de la data d'entrega
3.34.3 Tècniques per obtenir projectes més barats
3.4.4 Programari informàtic com a eina de suport (MS Project, OpenProj, ProjectLibre, etc.)

4. Execució d'un projecte
4.1 Controlar un projecte
4.2 Mantenir-lo sobre el previst
4.3 Reconduir les desviacions de temps i cost
4.4 Seguiment i control amb el programari MS Project

5. Taller pràctic
5.1 Desenvolupament d'un projecte real
5.1.1 Aplicant les eines, mètodes i tècniques més adequades. Comptant amb el tutela del formador (presencial i/o a distància)
5.2 Assistència molt propera al cap del projecte, per resoldre dubtes, dinamitzar parts conflictives i per canalitzar etapes de projecte
Metodologia
Les sessions s'estructuraran en el format d'exposició+pràctica. Això vol dir que s'exposaran uns determinats conceptes i eines que l'alumnat haurà de posar en pràctica tot seguit per sedimentar i assimilar la capacitació.
La possibilitat d'efectuar una pràctica final individual (recollida en la part de Taller pràctic del temari), ja en un context real, permetrà fer el salt de la "teoria" a la pràctica, comptant sempre amb el suport del formador.

Per tal de personalitzar al màxim l'aprenentatge, es passarà una enquesta de coneixements previs a tots els participants, abans de començar l'acció formativa.
Altres convocatòries obertes