Amplia i actualitza coneixements en matèria laboral

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

DELEGACIO CAMBRA AL VALLES ORIENTAL

CI DEL MIG 22 CAN MUNTANYOLA (POLÍGON INDUSTRIAL PALOU NORD) 08401 GRANOLLERS

Quant dura?
30Hores
Destinataris
Apropiat para qui ja tingui coneixements en matèria laboral i pretengui ampliar-los. També aquesta dirigit a persones que habitualment elaborin contractes, nòmines i liquidacions de seguretat social i vulguin actualitzar els seus coneixements
Preu
  • 500 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
Compartir la teoria i la pràctica en la gestió de les retribucions del personal, abordant no solament els problemes administratius si no també els jurídics-laborals amb la finalitat d'establir paràmetres generals d'actuació.
Programa
1. L'existència de la relació laboral: treball per compte d'altri i treballa per compte propi; l'arrendament de serveis i els falsos autònoms.
1.2 La forma i el contingut mínim del contracte de treball
1.3 El contracte de treball indefinit enfront del contracte de treball temporal
1.4 La contractació a temps parcial
1.5 La Jornada de treball: calendari laboral i distribució de la jornada (diària, setmanal i anual). L'obligació empresarial de control de la jornada de treball.
1.6 La relació jornada/salari.
1.7 Supòsits d'hores extraordinàries. Límits i tractament dels excessos. El temps de presència
1.8 Permisos retribuïts i permisos no retribuïts: la relació llei/conveni.

2. La regulació de la relació laboral a través del contracte de treball: contingut mínim convencional i contingut d'empresa.
2.1 Els pilars retributius complexos: Salari fix/Salari variable/Salari flexible/Retribucions no salarials
2.2 Establiment d'una estructura salarial bàsica en l'empresa
.
3. Trànsit de la retribució bruta al salari net o líquid: les deduccions ordinàries, les deduccions incidentals, i les extraordinàries.
3.2 Deduccions de seguretat social a càrrec del treballador i establiment del cost empresa.
3.3 Deduccions per IRPF: planificació empresarial en matèria de gestió de l'IRPF.
3.4 Liquidació per terme de la relació.

4. Jornada de treball regular i irregular: Procediments de fixació i limitacions.
4.2 Jornada ordinària, completa i parcial. Jornada extraordinària
4.3 Establiment i ordenació dels diferents règims de jornada en l'empresa.

5. La contractació indefinida i la contractació temporal: planificació empresarial de les necessitats eventuals de treball.
5.2 Les obligacions en matèria de contractació de persones afectades per discapacitat.
5.3 Els contractes formatius i les denominades beques.
5.4 L'existència d'ajudes a la contractació.
5.5 Els contractes indirectes: la contractació via ETT i la subcontractació d'obres i serveis
5.6 Establiment de procediments de control sobre les empreses subcontractistes.

6. Els procediments sancionadors no extintius: el règim de faltes i sancions derivats d'incompliments laborals dels treballadors.
6.2 El marc sancionador de l'Estatut dels Treballadors i el protagonisme de la regulació dels convenis col·lectius de treball.
6.3 Forma i prova en el procés sancionador.
6.4 Qualificació de la sanció, gradualitat i progressió sancionadora.
6.5 Establiment del règim sancionador en l'empresa.
Metodologia
Eminentment pràctica
Altres convocatòries obertes