Una introducció als conceptes més rellevants

Plans d'igualtat i equitat a l'empresa

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

DELEGACIO CAMBRA AL VALLES ORIENTAL

CI DEL MIG 22 CAN MUNTANYOLA (POLÍGON INDUSTRIAL PALOU NORD) 08401 GRANOLLERS

Quant dura?
Hores
Destinataris
Aquelles persones que participin en la gestió de recursos Humans, prevenció de riscos laborals, representació sindical, així com altres perfils que tinguin interès en conèixer la metodologia i anàlisi dels Plans d'igualtat.
Preu
  • 240 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
Arrel de l'aprovació del RD 6/2019 d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l'ocupació, s'ha modificat, entre altres lleis, la Llei Orgànica 3/2007 d'igualtat efectiva de dones i homes. Amb aquesta modificació s'estableix que totes aquelles entitats de més de 50 persones treballadores hauran de disposar d'un Pla d'igualtat.
En aquest curs es dotarà a l'alumnat d'un seguit d'eines i recursos pràctics per desenvolupar aquests projectes.
Els principals objectius de la formació són:
Ø Conèixer el marc normatiu on s'emparen els Plans d'igualtat
Ø Donar a conèixer els beneficis i les avantatges que té l'aplicació de les polítiques d'igualtat
Ø Comprendre que és i per a què serveix el Pla d'igualtat a les organitzacions.
Ø Identificar les funcions de la comissió d'igualtat i la importància de les reunions de seguiment
Ø Fer una introducció als conceptes més rellevants sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a l'àmbit laboral.
Ø Donar referències d'eines per treballar aquests projectes i treballar de forma pràctica les diferents fases del Pla: Iniciativa- Diagnosi- Disseny- Implantació- Seguiment i Avaluació
Programa
Contingut:
1. Marc jurídic actual: Principals novetats del RD 6/2019

2. Avantatges i beneficis de l'aplicació de la igualtat a les empreses.

3. El Pla d'igualtat: Què és, com s'estructura i quina aplicació pràctica té:
Ø Fase inicial:
o Definició de persones responsable de la gestió del Pla d'igualtat a l'empresa. La Comissió d'igualtat
Ø Fases diagnòstica:
o Estructura, àmbits d'anàlisi i conceptes bàsics a tenir en consideració.
Ø Fase de disseny:
o Planificació de mesures, definició d'indicadors d'avaluació
Ø Fase d'execució del Pla
Ø Fase de seguiment i avaluació del pla.

4. Eines actuals per abordar aquests projectes

5. Protocols de prevenció de l'assetjament: Obligat compliment

6. Bones pràctiques a les empreses
Metodologia
D'acord a les característiques del tema a tractar, la metodologia de la formació serà participativa. Treballar des de la seva pròpia experiència laboral diària, permetrà als i les assistents interioritzar els coneixements.
Altres convocatòries obertes