Optimitza els processos d'aprovisionamient

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

DELEGACIO CAMBRA A L'ALT PENEDES

PL DE L'ESTACIO 2 BAIXOS 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES

Quant dura?
8Hores
Destinataris
A tots aquells que vulguin analitzar el seu procés d'emmagatzematge i aprovisionament, identificant possibles punts de millora i optimització.
Preu
  • 185 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
Una bona gestió de magatzem és bàsica per al bon funcionament de moltes àrees de l'empresa. Ens permet donar el suport necessari a les operacions de l'empresa, donar un bon servei i atenció al client i condiciona les nostres relacions amb els proveïdors. A la vegada, també suposa un cost econòmic. Per tot això, ens cal fer una bona gestió dels magatzems per obtenir-ne el màxims beneficis i minimitzar-ne els costos. En aquest curs veurem diferents tipus de magatzems, com calcular-los i com optimitzar la gestió dels estocs, tant des de l'aprovisionament i la gestió interna com des de l'anàlisi econòmic.
Programa
1. Funcions i objetiu del magatzem

2. Tipus d'emmagatzematge
2.1 Classificació de diferents tipus de magatzems i el seu ús
2.2 Magatzems de matèria primera, semielaborats i producte acabat

3. Disseny de magatzems
3.1 Criteris a tenir en compte per al disseny dels magatzems
3.2 Càlcul de capacitats
3.3 Equipaments i espais necessaris

4. Processos en el magatzem
4.1 Recepció de Material
4.2 Procés d'emmagatzematge
4.3 Preparació de la comanda
4.4 Distribució de Mercaderies

Introducció a la planificació i gestió d'estocs

5. Compres i aprovisionamients
5.1 La funció de compres. Fases.
5.2 Principis bàsics.
5.3 Objectius.
5.4 Organització.
5.5 Tipus de compres.
5.6 Unitat de compra, entrega, transport.

6. Gestió d'estocs
6.1 Definició d'estocs.
6.2 Plantejament de la gestió d'estocs.
6.3 Tipus d'estocs.
6.4 Inventari.
6.5 Estocs de seguretat.
6.6 Models de control d'estocs.

7. Anàlisi econòmic de la gestió d'estocs
7.1 Cost integral d'aprovisionament.
7.2 L'estoc mig.
7.3 Lot econòmic de compra.

8.Gestió de materials. Sistema de planificació
8.1 SISTEMA MRP
8.1.1 Definicions.
8.1.2 Elements.
8.1.3 Qui es beneficia?

8.2 JUST IN TIME
Metodologia
Tot i que el curs tindrà una part d'exposició teòrica es pretén que sigui un curs participatiu, on els assistents plantegin els seus dubtes i aportin les seves experiències. Es realitzaran nombrosos exercicis i rol plays per posar en pràctica i assentar els coneixements adquirits.
Altres convocatòries obertes