Domines els processos administratius de la compravenda internacional?

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

OFICINES CENTRALS CAMBRA BARCELONA

AV DIAGONAL 452 08006 BARCELONA

Quant dura?
40Hores
Destinataris
Gerents de pimes; comandaments intermedis; personal administratiu dels departaments de finances, comercial i comerç exterior; comercials d'exportació, i estudiants de cicles formatius o formació superior interessats en el comerç exterior.
Preu
  • 750 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
Aprendre la realitat de tot el procés seqüencial d'importació i exportació de mercaderies i donar especial importància a la logística del producte i les formes de cobrament de la venda.
Programa
Aquest curs és bonificable. Més informació a: http://www.cambrabcn.org/formacio/recursos/bonificacio_formacio

1. Incoterms com a llenguatge internacional.
Introducció i conceptes. Famílies d'incoterms, costos, riscos i obligacions de les parts.Criteris d'elecció dels incoterms. Els preus d'exportació i d'importació. Casos pràctics de preus en funció dels incoterms. Tractament de marges, descomptes i comissions.
2. Transport i logística internacional.
Introducció al transport internacional. Tipologies i criteris d'elecció, riscos del transport internacional. Transport marítim, transport terrestre, ferrocarril i aeri. Tipologies i contractació.Transport multimodal. Combinacions i plataformes multimodals. Logística internacional. Envàs i embalatge en el comerç exterior, protecció de les mercaderies, tipus de contenidors en funció del transport.
3. Política aranzelària i duanera.
La diferència entre el comerç intracomunitari i amb tercers països.Conceptes i fluxos de funcionament duaner. L'aranzel, taric, identificació de les mercaderies. Duana, funcions de la duana, codi duaner, origen de les mercaderies, valor de duana, destins duaners, règims duaners, dipòsits duaners. Fiscalitat Internacional. Iva i Intrastat. Operacions triangulars.
4. Excel·lència documental al comerç exterior.
Documents comercials i de producte; documents de transport; documents bancaris; documents duaners. Internet com a eina de comerç exterior.
5. Màrqueting internacional a Internet i webs d'interès per a l'exportador.
L'adaptació de la web corporativa a l'àmbit internacional.
6. Formes de pagament i cobrament internacional.
Establiment i negociació entre les parts. Formes simples: esquema operatiu, avantatges i inconvenients. Formes documentàries. Els crèdits documentaris. Conceptes. Parts que intervenen. Operativa. Tipus.
7. Finançament internacional i mercat de divises.
Cobertura de riscos en les ventes internacionals.
Metodologia
El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica, alternant l'exposició conceptual del professor amb la resolució de casos pràctics, simulacions i dinàmica de grup per tal d'assegurar l'assoliment dels coneixements.
Altres convocatòries obertes