Formació pràctica sobre activitat comercial, adaptada a les PIMES

Postgrau. Vendes nacionals i internacionals

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

OFICINES CENTRALS CAMBRA BARCELONA

AV DIAGONAL 452 08006 BARCELONA

Quant dura?
150Hores
Destinataris
Llicenciats en carreres tècniques, humanistes o d'econòmiques que han enfocat la seva professió versl'activitat comercial en l'empresa.
Professionals o persones que vulguin ampliar els seus coneixements per iniciar o millorar la seva carrera laboral en l'àmbit comercial.
Preu
  • 2350 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
No
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
L'objectiu del Postgrau és la formació competencial integral dels professionals encarregats de facilitar i mantenir les relacions entre els clients i les empreses a les quals representen
Programa
I. Comunicació comercial
1. Elements bàsics de comunicació
2. Conceptes clau: significats. Comunicar. Informar. Feed back. Diàleg
3. Emissor, els tres llenguatges: verbal, para verbal i no verbal
4. Acció telefònica
5. La comunicació escrita amb els clients
6. Parlar en públic amb eficàcia i seguretat
7. Demostracions de productes i mostres

II. Mk: anàlisi de mercats
1. Anàlisi de la territorialitat per conceptes clau
2. Estudi i anàlisi dels targets
3. El producte
4. Distribució
5. El servei al client
6. Llançament de nous productes

III. Comerç internacional: incoterms, logística i transaccions
1. Introducció al comerç internacional: conceptes bàsics
2. Supply chain management
3. El llenguatge de venda internacional. Els Incoterms
4. Gestió dels transports internacionals
5. Duanes per a comercials
6. Formes de cobrament internacional. Eliminació dels riscos financers

IV. Finances aplicades a la vendes i càlcul comercial
1. Què són i per a què serveixen les finances? Perquè són tan “rares”?
2. Una mica de teoria per tal d'entrendre algunes coses…
3. Les finances d'una empresa, depenen molt de l'equip comercial?
4. Quins instruments comercials són molt financers?

V. Administració: autogestió de la zona comercial
1. Quadre de comandament i models de gestió
2. Anàlisi de la cartera de clients actius
3. Clients Potencials
4. Gestió i planificació del temps.
5. Disseny de rutes de venda mixtes: visites + telèfon.
6. Rutes telefòniques
7. CRM
8. Com la tecnologia ens faciliten la feina i som més productius. Noves tecnologies comercials

VI. Vendes: la reunió comercial amb clients
1. Factors de preparació
2. La presentació o recepció
3. Detecció d'oportunitats
4. Argumentació
5. Negociació
6. Tancament de comandes

VII. Procés personal professional de perfeccionament (PPPP)
1. Introducció al PPPP
2. Actituds i aptituds comercials
3. Escales de valoració
4. La motivació professional en el camp de la venda

VIII. Treball final de postgrau tfm
Metodologia
L'enfocament didàctic del curs és constructiu. L'alumne rebrà els conceptes teòrics necessaris i els mitjansadients per portar a la pràctica cada un dels temes essencials que fonamenten els objectius docents decada una de les assignatures. En l'avaluació contínua es tindrà en compte l'assoliment de les fites que els professors posaran en el terreny de l'aplicació, tant en el camp real com en les pràctiques a l'aula, amb un pes específic important sobre la nota final assolida
en les diferents matèries d'estudi. L'alumne demostrarà l'assoliment de les competències marcades com objectius del programa amb un Treball Final.
Altres convocatòries obertes