Afronta amb èxit tot tipus de situacions quotidianes

Alemany (B1)

Quan?

Data inici:  Data fi: 
A on?

CAMPUS EMPRESARIAL VIRTUAL

Quant dura?
110Hores
Destinataris
Per a professionals de diferents nivells que en el seu exercici personal/professional hagin d'utilitzar l'alemany i tinguin certs coneixements previs, que el seu nivell sigui intermedi (B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües).
Preu
  • 625 €
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
Aconseguir que els alumnes: siguin capaços de treure-li partit a un repertori ampli però senzill de vocabulari, estructures i fórmules apreses.
Posin en joc els coneixements generals del món hispà (referents culturals, normes i convencions de caràcter sociocultural) que necessiten per desenvolupar-se en les diferents transaccions en què participen.
Es comuniquin adequadament en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat com per adaptar-se a diferents situacions.
S'expressin amb raonable correcció, encara que facin pauses per pensar el que diran i cometin errors (especialment de pronunciació) sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió.
Sàpiguen com demanar a algú que aclareixi o desenvolupi el que acaba de dir.
Siguin capaços de realitzar les transaccions que es requereixen en l'organització d'un viatge o durant el seu desenvolupament o en situacions menys habituals en comerços.
Programa
UD1. Auf und davon / marcharse. 1.1. Erinnerungen. 1.2. Junge leute und ihr weg in die zukunft. 1.3. Warum wir ins ausland gehen. 1.4. Einen aufenthalt im ausland planen. 1.5. Grammatik: kausalsätze, präteritum. 1.6. Wichtige wörter und wendungen.

UD2. Die zeit rennt / el tiempo corre. 2.1. Über die zeit. 2.2. Was wir mit unserer zeit machen (statistik). 2.3. Zeitempfi nden: kurzweilig, langweilig. 2.4. Die große sturmfl ut 1962. 2.5. Grammatik: substantivierung von verben, komposita,. 2.6. Plusquamperfekt, sátze mit “nachdem”. 2.7. Wichtige wörter und wendungen.

UD3. Ärger im alltag / disgustos en la vida cotidiana. 3.1. Problemsituationen bewältigen. 3.2. Mobbing. 3.3. Gib mir deinen rat!. 3.4. Grammatik: konjunktiv ii der modalverben, imperativ,. 3.5. Adverbien zur graduierung von adjektiven. 3.6. Wichtige wörter und wendungen.

UD4. Partnerschaft: eine (un-)sachliche romanze / vida en Pareja: un romance (poco) objetivo. 4.1. Klischees über männer und frauen. 4.2. Eine sachliche romanze. 4.3. Die super- omas und opas. 4.4. Grammatik: artikelwörter, infi nitiv + “zu”, nebensätze mit “dass”. 4.5. Wichtige wörter und wendungen. 4.6. Das kann ich - eine bestandsaufnahme.

UD5. Der deutsche und sein auto: eine liebesbeziehung / el Alemán y su coche: una relación de amor. 5.1. Deutsche technik: deutsche und autos. 5.2. Carsharing. 5.3. Technische anweisungen. 5.4. Der trabi. 5.6. Grammatik: n-deklination, “wegen” + genitiv, passiv. 5.7. Wichtige wörter und wendungen.

UD6. Kulinarisches. Die revolution der fernsehköche / detalles Culinarios. La revolución de los cocineros televisivos. 6.1. Essen in deutschland. 6.2. Die kochrevolution. 6.3. Das wiener kaff eehaus. 6.4. Grammatik: passiv, passiversatzformen mit “man” und “lassen”. 6.5. Wichtige wörter und wendungen.

UD7. Natürlich natur/ naturaleza, por supuesto. 7.1. Über die umwelt. 7.2. Das wattenmeer. 7.3. Aussichten für die zukunft. 7.4. Im schrebergarten. 7.5. Grammatik: unpersönliches “es”, doppelte konnektoren. 7.6. “je...desto; nicht nur..., sondern auch...”. 7.7. Wichtige wörter und wendungen. 7.8. Das kann ich - eine bestandsaufnahme.

UD8. Es lebe der sport / qué viva el deporte. 8.1. Deutschland - sportland. 8.2. Die deutschen und der fußball. 8.3. Multikultureller fußball. 8.4. Fitnesswahn. 8.5. Grammatik: temporale nebensätze,. 8.6. Personalpronomen im dativ und akkusativ. 8.7. Wichtige wörter und wendungen.

UD9. Ich hab’s vermasselt / he metido la pata. 9.1. Missverständnisse. 9.2. Gebräuche. 9.3. Eindrücke von den deutschen. 9.4. Grammatik: adversativsätze mit “obwohl”. 9.5. Wichtige wörter und wendungen.

UD10. Das alles ist deutschland / todo esto es alemania. 10.1. Die rheinreise. 10.2. Eine reise planen. 10.3. Deutschland in den jahreszeiten. 10.4. Grammatik: verben mit festen präpositionen, “wofür, womit…”. 10.5. Wichtige wörter und wendungen.
Metodologia
La formació online et permet formar-te on i quan vulguis. És mes flexible, perquè no existeixen horaris, és el propi alumne qui marca quan vol estudiar i el temps de connexió. Això permet adaptar el curs a les necessitats de cada alumne.
La metodologia del Campus Empresarial Virtual es basa en dos punts importants: la facilitat de l'ús per part de l'alumne i el seguiment del seu aprenentatge per part del tutor.
La formació online és pràctica i útil per a la teva vida professional. Inclou materials i continguts elaborats per professionals del sector, en cada curs es fan exercicis i casos pràctics i inclou autoavaluacions i un seguiment personal mitjançant les tutories.
Altres convocatòries obertes