Certificat d'usos i costums mercantils

Certifiquem les pràctiques comercials de la teva empresa

El certificat d'usos i costums mercantils és un tràmit que certifica els costums de les empreses en el marc d'un determinat sector d'activitat. S'elabora en base a l'anàlisi de documentació aportada per l'empresa: dossiers de premsa, certificats emesos per altres Cambres, llistats de clients, etc. Aquest certificat pot ser útil per interpretar la llei quan no hi ha una normativa de referència.

A qui va adreçat?
Àrea empresarial
  • Comercial i Màrqueting
  • Direcció general i Gerència
Preu
  • 600 euros (taxa mínima)
  • Més IVA
Informació Tècnica

Quina documentació s'ha de presentar?

A la sol·licitud escrita ha de constar la informació següent:

- Descripció detallada a certificar.

- Motivació de la sol·licitud.

- El sector a on es vol enquadrar, amb indicació del codi IAE al que pertany.

- Persona de contacte.

- Dades de facturació (nom de l’empresa a la qual es facturarà el servei, NIF...)

La sol·licitud es pot acompanyar de qualsevol documentació addicional que es consideri rellevant. Per exemple:

- Listats de clients

- Dossiers de premsa

- Còpies de certificats emesos per d'altres Cambres i entitats  

Sol·licitud i terminis

La sol·licitud es pot fer per correu electrònic: cambra@cambrabcn.cat

També es pot sol·licitar per correu postal a:

Secretaria General de la Cambra de Comerç de Barcelona

Av. Diagonal 452, 08006 Barcelona

La Cambra enviarà al sol·licitant una carta justificant de recepció de la sol·licitud, on s’informa del preu i del termini aproximat de lliurament del tràmit.

Aquest servei es pot sol·licitar a les oficines centrals i als Punts de Servei del territori. 

Convocatòries obertes
T’interessa Certificat d'usos i costums mercantils? Escriu-nos i podrem atendre’t

El camp de comentari ha de ser inferior a 500 caràcters.

* Camp obligatori

He llegit i accepto les Polítiques de privacitat  /  Transparència RGPD