Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa Internacional de Promoció
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 20/07/2023
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 21/07/2023 a partir de les 12h i el 16/10/2023 fins les 12h

Convocatòria de selecció d'empreses per a la seva participació a Fira Medica-Compamed Düsseldorf 2023

Declaració responsable de l'empresa sol·licitant

Notificació d'admissió
 

Programa: Programa de Comerç Minorista
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Cámara de España i Cambra de Barcelona
Data de publicació: 04/07/2023
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 12/07/2023 a partir de les 12h i el 27/10/2023 fins les 12h

Convocatòria del Programa de Comerç Minorista 2023 de selecció de Pimes i autònoms per al desenvolupament de Diagnòstics d'Innovació Comercial de la Cambra de Comerç de Barcelona 

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Indústria

Convocatòries NO OBERTES

Sostenibilitat

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries OBERTES

Comerç

Emprenedoria