Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa Internacional de Promoció  
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España 
Data de publicació: 09/08/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 10/08/2018 a partir de les 12h i el 14/09/2018 fins les 12h

Convocatòria de prestació de serveis de suport a la promoció internacional, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a pimes de Catalunya, en règim de lliure concurrència, per a promoure en la missió comercial directa Business Retail Experience 2018 - San Francisco, Silicon Valley
 

Programa: Programa de Comerç Minorista de selecció de Pimes i autònoms per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial de Barcelona 
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona, Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i Cámara de España
Data de publicació: 02/08/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 27/08/2018 a partir de les 12h i el 15/10/2018 fins les 12h

Convocatòria del Programa de Comerç Minorista de selecció de Pimes i autònoms per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial de Barcelona 
 

Programa: Programa Xpande per a la prestació de serveis de suport a l'expansió internacional de les Pimes, a través de plans d'internacionalització, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Barcelona 
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 31/07/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 12/09/2018 a partir de les 12h i el 19/09/2018 fins les 12h

Convocatòria Xpande per a la prestació de serveis de suport a l'expansió internacional de les Pimes, a través de plans d'internacionalització, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Barcelona 

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES 

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES 

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries OBERTES

Comerç

Emprenedoria