Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Pyme Innova
Entitats cofinançadores: Plurirregional de España FEDER 2021-2027 (POPE)
Data de publicació: 16/04/2024
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2024 a partir de les 12h i el 23/05/2024 fins les 12h

Convocatòria Pyme Innova 2024 per a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona


Programa: Pyme Sostenible
Entitats cofinançadores: Plurirregional de España FEDER 2021-2027 (POPE)
Data de publicació: 16/04/2024
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2024 a partir de les 12h i el 23/05/2024 fins les 12h

Convocatòria Pyme Sostenible 2024 per a la prestació de serveis de suport a la innovació en matèria de sostenibilitat, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries OBERTES

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Indústria

Convocatòries OBERTES

Sostenibilitat

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries NO OBERTES

Comerç

Emprenedoria