Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa InnoCámaras
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 27/09/2021
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 05/10/2021 a partir de les 12h i el 08/10/2021 fins les 12h

Convocatòria InnoCámaras 2021 per a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona com a mesura per fer front a l'impacte econòmic de la Covid-19
 

Programa: Programa Internacional de Promoció
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 15/09/2021
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 16/09/2021 a partir de les 12h i el 14/10/2021 fins les 12h

Convocatòria de prestació de serveis de suport a la promoció internacional, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a Pimes de Catalunya, en règim de lliure concurrència, per promoure la seva participació a Medica-Compamed Düsseldorf 2021
 

Programa: Programa de Comerç Minorista
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Cámara de España i Cambra de Barcelona
Data de publicació: 17/05/2021
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 26/05/2021 a partir de les 12h i el 22/10/2021 fins les 12h

Convocatòria del Programa de Comerç Minorista 2021 de selecció de Pimes i autònoms per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial de la Cambra de Comerç de Barcelona

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòria OBERTA

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòria OBERTA

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Indústria

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòria OBERTA

Comerç

Emprenedoria