Programa Ciberseguretat

Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Destinataris: PIMES (- 250 treballadors: - 50M€ facturació), micropimes i autònoms
Temàtica: TIC


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa Ciberseguretat s’inscriu en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (en endavant POPE), amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 "Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes" del POPE, en el marc del títol de la prioritat d'inversió 2b: "Desenvolupament de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC ", i contribueix a la consecució de l'objectiu específic OE.2.2.1. "Desenvolupar l'economia digital, incloent el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l'empresa espanyola" estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España l’Organisme Intermedi encarregat de la seva gestió.

El Programa Ciberseguretat, en síntesi

Necessites prevenir els principals ricos en ciberseguretat? Els nostres experts t'assessoren gratuïtament. Tu tries el proveïdor i et subvencionem part de la implantació.

El Programa de Ciberseguretat es materialitza a través de les següents accions:

- FASE I: Diagnòstic Ciberseguretat sense cost. El consultors de la Cambra elaboren un diagnòstic amb l’objectiu d'avaluar la teva situació actual en matèria de ciberseguretat i et recomanem projectes a implantar.

- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà de la implantació de les eines de ciberseguretat a implantar i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà aportat en un 40% per FEDER i un 60% per l’empresa beneficiària. L'ajuda màxima que es pot obtenir és de 1.600€.

Consulteu la descripció tècnica del Servei Diagnòstic i acompanyament Ciberseguretat.

Consulteu les Jornades, tallers i webinars eBusiness programats.

Documentació sobre convocatòries tancades del Programa Ciberseguretat

Convocatòria Ciberseguretat 07/09/2020 
          Anunci tancament convocatòria Ciberseguretat 2020
 
         Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Ciberseguretat 2020
 

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona

 
Convocatòries i documentació sobre el Programa Ciberseguretat