Programa de Competitivitat Turística (PCT)

Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Destinataris: PIMES (- 250 treballadors: - 50M€ facturació), micropimes i autònoms
Temàtica: Turisme


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa de Competitivitat Turística s’emmarca dins del “Programa Operativo de Crecimiento Inteligente”, en l’Eix 1 “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”, Prioritat d’inversió 1b “Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes”.

El Programa de Competitivitat Turística, en síntesi

T’interessa millorar els resultats del teu negoci turístic? Assessors de turisme revisen la vostra estratègia i realitzen recomanacions sobre innovació, TIC, medi ambient, formació, idiomes i TIC, entre altres, obrint la porta a que la Cambra acompanyi la implantació de solucions TIC o d’innovació.

El PCT es materialitza a través de les següents accions:

- Diagnòstics individualitzats gratuïts a les PIMES turístiques (FASE I) per a la realització d’un Informe de Recomanacions sobre estratègia, idiomes, formació, medi ambient i innovació, així com una proposta de Projecte d’implantació de solucions TIC o d’innovació.

- L’empresa podrà accedir a la FASE II del Programa TICCámaras o del Programa InnoCámaras per optar als ajuts a la implantació de solucions, fent la Cambra el seguiment de la seva execució. 

Consulteu la descripció tècnica del Servei Diagnòstics i assessoraments de turisme (PCT).   

El Programa de Competitivitat Turística també té l’objectiu de realitzar fòrums específics  per al sector turístic que contribueixin a millorar la sensibilització i la capacitació de les seves empreses en matèries estratègiques per al sector.  

Consulteu els Tallers de turisme programats

Documentació sobre convocatòries tancades del Programa de Competitivitat Turística

Convocatòria PCT 30/05/2017 

Convocatòria PCT 20/10/2017 

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona.

- A les adreces físiques de la Cambra de Barcelona especificades a la convocatòria.

Convocatòries i documentació sobre el Programa de Competitivitat Turística