Cambra emprèn (POEFE)

Entitats cofinançadores/intermediadores: FSE, Cambra de Barcelona i Fundación Incyde
Destinataris: Persones desocupades
Temàtica: Emprenedoria


Fons Social Europeu          Inverteix en el teu futur  

El Projecte de suport a l’esperit emprenedor s’emmarca en la Convocatòria 2016 del Programa d’itineraris de foment de l’Autoocupació i les Iniciatives Empresarials de Catalunya gestionat per la Fundació INCYDE, entitat gestora del Fons Social Europeu, en el marc de l’Objectiu específic 8.2.3. del “Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación” (POEFE)  del FSE 2014-2020. 

Cambra emprèn, en síntesi

Contribuïm a reduir la desocupació mitjançant l’impuls de la iniciativa emprenedora i la creació i consolidació d’empreses des de dues premisses: la capacitació i l’assessorament individualitzat per part d’un orientador/mentor.

El projecte contempla dues fases:

- Crea: fase inicial de sensibilització, captació, formació i assessorament de tràmits de constitució.

- Viabilitat: fase de capacitació durant un any des de la constitució, amb accions de mentoring legal, tecnològic, financer i sobre tràmits empresarials amb tècnics i empresaris. 

De manera transversal també es promuen accions de foment del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) i sessions informatives a l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, Osona i el Vallès Oriental. 

Consulteu els diversos Serveis de Suport a l’emprenedoria.