Programa Xpande digital

Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Destinataris: PIMES (menys de 250 treballadors i menys de 50M€ de facturació)
Temàtica: Internacionalització i TIC


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa Xpande digital s'inscriu en el marc de l'actuació “Suport a l'expansió internacional de la Pime” inclosa en el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (en endavant POPE), en l'Objectiu temàtic 3 “Millorar la competitivitat de les Petites i Mitjanes empreses” Prioritat d'inversió 3d: El suport a la capacitat de les Pimes per créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals i per a implicar-se en processos d'innovació; i l'Objectiu Específic: OE.3.4.3. Promoure la internacionalització de les Pimes, per al seu desenvolupament en les categories de regions de “Transició”, “Menys desenvolupades” i “Més desenvolupades”, sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, l'Organisme Intermedi encarregat de la gestió del mateix. 

El Programa Xpande digital, en síntesi

Necessites reforçar el teu posicionament online o fer un comerç electrònic per competir en mercats internacionals?

El programa Xpande Digital s'articula en dues fases:

- Fase I d'assessorament personalitzat. Et donarem suport en el disseny i el desenvolupament d'estratègies d'internacionalització digital que afavoreixin les vendes internacionals a través del comerç electrònic i del posicionament digital de les empreses, en un mercat exterior seleccionat definint un pla d’actuació.

- Fase II de seguiment del pla d'actuació executat pel proveïdor que lliurement seleccioneu. Podeu rebre ajuts per un import màxim de 2.000€.

La participació de cada empresa al programa Xpande Digital és per estricta convocatòria.

Consulta la descripció tècnica del Servei Màrqueting digital internacional (Xpande digital).

Documentació sobre convocatòries tancades del Programa Xpande digital

Convocatòria Xpande digital 14/06/2017 
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2017 

Convocatòria Xpande digital 07/05/2018  
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2018 

Convocatòria Xpande digital 28/05/2019 
         
Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2019 

Convocatòria Xpande digital 07/09/2020
         
Anunci tancament convocatòria Xpande digital 2020
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2020

Convocatòria extraordinària Xpande digital 30/10/2020
          Llistat provisional admesos i no admesos a sorteig - Convocatòria extraordinària Xpande digital 2020
          Anunci sorteig - Convocatòria extraordinària Xpande digital 2020
          Llistat definitiu admesos i no admesos a sorteig - Convocatòria extraordinària Xpande digital 2020
          Llistat de sol·licituds ordenades després de sorteig per a valoració - Convocatòria extraordinària Xpande digital 2020

Convocatòria Xpande digital 07/04/2021
         
Anunci tancament convocatòria Xpande digital 2021
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2021

Convocatòria Xpande digital 24/02/2022
         
Anunci tancament convocatòria Xpande digital 2022
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2022

Convocatòria Xpande digital 09/02/2023
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2023

Convocatòria Xpande digital 11/04/2023
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2023

Convocatòria Xpande digital 11/03/2024

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona
 

Convocatòries i documentació sobre el Programa Xpande digital