Programa Xpande de Suport a l'Expansió Internacional de les Pimes

Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Destinataris: PIMES (- 250 treballadors: - 50M€ facturació), micropimes i autònoms
Temàtica: Internacionalització


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa Xpande s’inscriu en el marc de l’actuació “Suport a l'expansió internacional de la Pime” inclosa en el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (en endavant POPE), en l’Objectiu temàtic 3 “Millorar la competitivitat de les Petites i Mitjanes empreses” Prioritat d’inversió 3d: El suport a la capacitat de les Pimes per créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals, i per implicar-se en processos d’innovació; i l’Objectiu Específic: OE.3.4.3. Promoure la internacionalització de les Pimes, pel seu desenvolupament en les categories de regions de “Transició”, “Menys desenvolupades” i “Més desenvolupades”, sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, l’Organisme Intermedi, encarregat de la gestió del mateix.

El Programa Xpande, en síntesi

Vols créixer en el mercat internacional? T'ajudem en les primeres passes a la internacionalització, i et proporcionem claus que contribueixin a la teva sostenibilitat en un mercat exterior en concret. El programa Xpande es divideix en dues fases:

- FASE I: Assessorament gratuït personalitzat per estructurar  un pla d'internacionalització per a la teva empresa en un mercat exterior seleccionat, en quatre mòduls: selecció de mercats, accés al mercat seleccionat, comunicació i màrqueting, i pla econòmic-financer.

- FASE II: Ajuts econòmics de despeses elegibles per a la posada en marxa i el desenvolupament del pla d’internacionalització.

El finançament de l’import elegible d’aquestes accions serà aportat en un 50% per FEDER i en un 50% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 4.500€.

Consulteu la descripció tècnica del Servei Pla d’internacionalització (Xpande).
 

Documentació sobre convocatòries tancades del Programa Xpande

Convocatòria Xpande 10/05/2017 
          Nota aclaridora convocatòria Xpande 10/05/2017
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande 2017

Convocatòria Xpande 30/06/2017 
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande 2017

Convocatòria Xpande 10/05/2018 
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande 2018

Convocatòria Xpande 31/07/2018 
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande 2018

Convocatòria Xpande 30/11/2018 
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande 2018

Convocatòria Xpande 28/05/2019 
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande 2019

Convocatòria Xpande 16/10/2020 
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande 2020

Convocatòria Xpande Alimentació 03/03/2022
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande 2022

Convocatòria Xpande Moda/Cosmètica 03/03/2022
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande 2022

Convocatòria Xpande 14/06/2022
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande 2022

Convocatòria Xpande 08/02/2023
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande 2023

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona.  

- A les adreces físiques de la Cambra de Barcelona especificades a la convocatòria.

Convocatòries i documentació sobre el Programa Xpande