ESTUDIS I ESTADÍSTIQUES A MIDA
Et proporcionem informació econòmica per a la presa de decisions.
Magnituds econòmiques i empresarials de sectors d'activitat i territoris
Tendències i escenaris de futur, per a la presa de decisions de l'alta direcció