Per dur a terme les funcions de consellers i complir les teves responsabilitats
Claus concentrades de lideratge empresarial, cada mes de juliol
Temàtiques d'interès actual adreçades a la comunitat d'antics alumnes
ISO 9001 i altres certificats de qualitat específics internacionalment reconeguts
GESTIÓ EMPRESARIAL

La planificació i l’organització, claus per al futur de la teva empresa

La gestió empresarial tracta sobre planificació i organització de les organitzacions, des de la consideració de la importància vital que aquests elements tenen per al seu bon funcionament.

Més d’una dotzena de cursos disponibles d’entre 6 i 20 hores, impartits per bons formadors, programats a les delegacions i a la seu central de Cambra Barcelona.

Com comunicar eficaçment en temps de crisi
Canviar per seguir avançant
Agilitza processos i millora la imatge de l’empresa
Assoleix els objectius empresarials plantejats
Evita l’estrès i les pèrdues de temps innecessàries
Controla totes les àrees de l'empresa
Controlant compres, controles despeses
Adquireix les eines imprescindibles per gestionar equips i recursos