La presa de decisions, des de les finances
5.000 milions d'euros, per als socis de Club Cambra
Accés a microcrèdits personals de MicroBank
Orientació independent i gratuïta sobre com finançar el teu negoci
ACCÉS A FINANÇAMENT
Et facilitem l’accés directe al capital. 
Finançament per a projectes innovadors i disruptius
Accés a microcrèdits personals de MicroBank