Estudis específics sobre diferents temàtiques socioeconòmiques d’actualitat

Amb l'objectiu de contribuir al coneixement i reflexió sobre temes d’actualitat econòmica, i donar-ho a conèixer al món empresarial i a la societat en general, el  Gabinet d’Estudis de Cambra de Barcelona publica monogràfics regularment.

Les lectures en profunditat que s’ofereixen versen sobre temàtiques diverses, com ara l’evolució de la inversió estrangera, l’impacte dels diferents escenaris polítics sobre les empreses, els indicadors de risc econòmic i financer, la presència de les dones al món empresarial, i un llarg etcètera.

Aquestes publicacions estan disponibles en català o castellà.

Publicacions