Projectes europeus de la Cambra de Barcelona

Des de l’Oficina de Projectes Europeus coordinem tots els projectes on participa Cambra Barcelona, garantint l’eficàcia tècnica dels productes, contribuint a la comunicació efectiva dels resultats i gestionant els aspectes financers i administratius.

La participació en projectes europeus de Cambra Barcelona comprèn nombrosos temes i sectors i posa en valor la seva àmplia xarxa de contactes i camps d'acció, vinculant altres cambres, institucions, universitats, l’administració pública, associacions, escoles de negocis i empreses en els àmbits local, estatal i internacional. Aquesta estructura de relacions i el permanent vincle que es manté amb la Comissió Europea, permet compartir coneixements amb socis de tots els països, incorporant els punts de vista de les petites i mitjanes empreses.

Perfil i catàleg de projectes europeus de Cambra Barcelona

El catàleg de projectes europeus de Cambra Barcelona (disponible en anglès), que exposa el perfil com a soci de la Corporació, descriu alguns dels projectes més emblemàtics desenvolupats amb èxit en diverses convocatòries, com ara ENPI CBC MED, INTERREG, H2020, COSME i Erasmus+.

European & International Projects Profile & Portfolio of Barcelona Chamber (EN) 

Projectes en curs

- EEN: Xarxa europea de petites i mitjanes empreses

- Giggin' Policy: Construint ponts entre els joves i les administracions en el disseny d’estratègies per adreçar l’impacte de la gig economy

Tourbit: Foment de la digitalització de les PIMEs turístiques europees

FEA-VEE: Excel·lència vocacional i empreses unides per a la formació, la reforma de polítiques i la sostenibilitat a les indústries de la moda, tèxtils i peces de vestir

Life_eCOadapt50: Acció estratègica per a l'adaptació al canvi climàtic dels territoris i l'economia local

Referències per convocatòries-tipus

ENI CBC MED:

- Desenvolupament i promoció del turisme d'aventura sostenible al Mediterrani: MEDUSA

- Capitalització de projectes de turisme sostenible al Mediterrani: RESTART MED!

ENPI CBC MED:

- Promoció de l’energia solar i l’eficiència energètica al Mediterrani: SHAAMS

- Reciclatge i sensibilització ambiental al Mediterrani: GMI

COSME:

- Xarxa europea de petites i mitjanes empreses: EEN

- Accelerant la capacitat i innovació de les PIMEs per a un turisme urbà sostenible: Tourban

          - Foment de la digitalització de les PIMEs turístiques europees: Tourbit

EUROMED Invest:

- Foment de la inversió privada i les relacions econòmiques a la zona euromediterrània: EUROMED Invest

Interreg Sudoe:

- Foment de la innovació amb l’ús de solucions TIC: CYBERSUDOE INNOV

- Dinamització de la innovació a l’empresa: DINAMIC

- Accés a opcions de finançament per a PIMEs, emprenedors i microempreses del sud-est europeu: Smart Finance

Interreg MED:

- Millora de la col·laboració entre els clústers marítims mediterranis: 4helix+

- Suport a les PIMEs en el seu procés d'innovació: CreaInnovation

Interreg EUROPE:

- Vehicles elèctrics per al subministrament d’energia renovable en ciutats: EV Energy

- Recomanacions europees per millorar les polítiques regionals de suport a les indústries culturals i creatives per una economia més competitiva: RCIA

Interreg IVC:

- Promoció de l’emprenedoria en el sector de l’artesania: INNOCRAFTS

- Foment de l’eficiència energètica amb l’ús de les TIC: GREEN IT NET

- Suport en la transmissió empresarial: TOK-TOC

Erasmus+:

- Excel·lència vocacional i empreses unides per a la formació, la reforma de polítiques i la sostenibilitat a les indústries de la moda, tèxtils i peces de vestir: FEA-VEE

- Construint ponts entre els joves i les administracions en el disseny d’estratègies per adreçar l’impacte de la gig economy: Giggin' Policy 

- Desenvolupament de la cooperació entre centres de formació, empreses, governs regionals i municipals: Keymob 

- Mobilitat d’emprenedors: Erasmus for Young Entrepreneurs

- Creació de materials formatius per fomentar l’ús de noves tecnologies en Export Managers: EM 2.0

- Creació de materials formatius per a fomentar l’emprenedoria: ENT-TEACH

- Suport a PIMEs per a la incorporació d'aprenents (Regional Apprenticeship Alliances for SMEs): RAISE

DG JUSTICE:

- Suport a PIMEs en situació d’insolvència: PRE-SOLVE

- Promoció de la mediació empresarial com a sistema alternatiu de resolució de conflictes: Go to Mediation

- Promoció de la mediació en els tribunals: Mediation Meets Judges

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP):

- Xecs d’innovació per als sectors de la moda, el disseny i l’audiovisual: FAD-INS

LIFE:

- Adaptació al canvi climàtic: LIFE CLINOMICS

- Acció estratègica per a l'adaptació al canvi climàtic dels territoris i l'economia local: Life_eCOadapt50

Connecting Europe Facility (CEF):

- Eines i suport cap a l’adopció del futur estàndard europeu EN de facturació electrònica entre PIMEs: SMeTOOLS

- Adopció als estàndards europeus de la facturació electrònica a Catalunya: EUeInvoicing.cat 

Recursos i competències de Cambra Barcelona per esdevenir un soci clau

Som un soci clau quan es tracta de cooperació a nivell nacional i internacional. Disposem d’àmplia experiència en la participació en projectes internacionals finançats per la Comissió Europea, en qualitat tant de líder com de soci.

En relació a la capacitat interna, Cambra Barcelona té a les seves oficines centrals i delegacions locals més de 100 professionals altament qualificats per proporcionar serveis a les pimes amb amplis coneixements i experiència en els diferents àmbits d’actuació.

La xarxa d'empreses i canals de comunicació gestionats per la Corporació li atorga un enorme potencial de difusió dels resultats i productes dels projectes.

També tenim experiència en l'organització de grans esdeveniments a l'edifici "Casa Llotja de Mar", seu corporativa de la Cambra. La seva àmplia varietat de salons fa que sigui el recinte perfecte per acollir tot tipus d'esdeveniments de negoci, presentacions, dinars i sopars de gala, conferències i rodes de premsa.

La xarxa d’entitats amb les quals Cambra de Barcelona es vincula, finalment, facilita transferir coneixements i bones pràctiques sorgits de projectes a la nostra xarxa d'entitats, participant en la millora de la competitivitat i la sostenibilitat d’organitzacions i empreses.

Àrees de domini tècnic i sectors estratègics

Cambra Barcelona és un soci adequat en projectes industrials cooperatius basats en activitats d'investigació i desenvolupament de la innovació que inclouen estudis de viabilitat, activitats de desenvolupament industrial, activitats d'innovació i accions de cooperació internacional. Oferim serveis a les pimes en els següents camps, que esdevenen àrees d’especialitat tècnica: Desenvolupament de Negoci, Innovació, Mercats, Talent, TIC, Accés al Finançament, mediació i Diplomàcia Corporativa.

L'estratègia catalana per a una especialització intel·ligent, anomenada RIS3CAT, s’organitza al voltant de set sectors principals i tres vectors (tradició de la indústria, qualitat de vida i economia verda) que impulsen la transformació de l'economia i la inclusió.

Els àmbits sectorials que han de liderar la transformació de l'economia catalana cap als objectius 2020 són els següents:

- Alimentació
- Energia i recursos
- Sistemes industrials
- Indústries basades en el disseny
- Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible
- Indústries de la salut
- Indústries culturals i basades en l'experiència, incloent el turisme

Promoció de l’energia solar i l’eficiència energètica al Mediterrani

GMI

Reciclatge i sensibilització ambiental al Mediterrani

EEN

Xarxa europea de petites i mitjanes empreses

Foment de la inversió privada i les relacions econòmiques a la zona euromediterrània

Foment de la innovació amb l’ús de solucions TIC

Dinamització de la innovació a l’empresa

Mobilitat d’emprenedors

Creació de materials formatius per fomentar l’ús de noves tecnologies en Export Managers

Creació de materials formatius per a fomentar l’emprenedoria

Promoció de l’emprenedoria en el sector de l’artesania

Foment de l’eficiència energètica amb l’ús de les TIC

Suport en la transmissió empresarial

Suport a PIMEs en situació d’insolvència

La mediació empresarial com a sistema alternatiu de resolució de conflictes

Promoció de la mediació en els tribunals

Xecs d’innovació per als sectors de la moda, el disseny i l’audiovisual

Suport de PIMEs per a la incorporació d'aprenents
Accés a opcions de finançament per a PIMEs, emprenedors i microempreses del sud-oest europeu 
Adaptació al canvi climàtic 
Vehicles elèctrics per al subministrament d’energia renovable en ciutats
Recomanacions europees per millorar les polítiques regionals de suport a les indústries culturals i creatives

Eines i suport cap a l’adopció del futur estàndard europeu EN de facturació electrònica entre PIMEs  

Adopció als estàndards europeus de la facturació electrònica a Catalunya 
Millora de la col·laboració entre els clústers marítims mediterranis
Suport a les PIMEs en el seu procés d'innovació
Desenvolupament de la cooperació entre centres de formació, empreses, governs regionals i municipals

Desenvolupament i promoció del turisme d'aventura sostenible al Mediterrani

Accelerant la capacitat i innovació de les PIMEs per a un turisme urbà sostenible
Construint ponts entre els joves i les administracions en el disseny d’estratègies per adreçar l’impacte de la gig economy
Capitalització de projectes de turisme sostenible al Mediterrani
Foment de la digitalització de les PIMEs turístiques europees
Excel·lència vocacional i empreses unides per a la formació, la reforma de polítiques i la sostenibilitat a les indústries de la moda, tèxtils i peces de vestir
Acció estratègica per a l'adaptació al canvi climàtic dels territoris i l'economia local