Projecte finançat pel programa Interreg Sudoe IVB a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Dinamització de la innovació a l’empresa

L’objectiu del projecte DINAMIC és acompanyar petites i mitjanes empreses en la definició de projectes d’innovació a través de la incorporació d’estudiants universitaris que han rebut una formació específica en matèria d’innovació de processos, que exerceixen de dinamitzadors.

Durant l’estada de l’estudiant en pràctiques a l’empresa es compta amb la supervisió d’experts externs que coordinen les tasques a desenvolupar segons les necessitats establertes conjuntament amb l’empresa.

Documentació sobre el projecte